Produkcja Roślinna

arimr_cd4870e10d.jpgZgodnie z nowymi zasadami od roku 2013 jest możliwość dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, polegającej na zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza. Każde powiększenie gospodarstwa rolnego będzie kwalifikowane jako dopuszczalna zmiana zobowiązania realizowanego w ramach pakietu 1. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" składa się na wspólnym formularzu z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie i ONW, w tym samym terminie czyli od 15 marca do 15 maja 2013 roku

arimr_cd4870e10d.jpgZ nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął śnieg, odsłaniając wyschnięte trawy, które, w wielu miejscach mogą być celowo podpalane. Są ludzie, którzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się wyschniętych traw oraz chwastów. Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie tych pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe, aż do pozbawienia, w przypadku rolników, całej kwoty płatności obszarowych finansowanych z budżetu UE włącznie!!! Jak co roku ARiMR stara się uzmysłowić, ile złego ten proceder przynosi  i apeluje o zaprzestanie wiosennego podpalania suchych traw.

tyton.jpgAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy w roku 2013 zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności do tytoniu, zobowiązani są do zawarcia do 14 marca 2013 r. umowy na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowy kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego. Ponadto rolnicy, aby otrzymać taką płatność muszą uprawiać tytoń w wyznaczonym rejonie.

rolnosrod.jpgW odpowiedzi na zapytanie Zarządu KRIR w sprawie udzielenia informacji nt. składania wniosków o płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013 oraz kontynuacji zobowiązania rolnośrodowiskowego po wejściu nowych uregulowań w ramach WPR po 2013 roku Miniserstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, jak następuje.
W 2013 r., tak samo jak w latach poprzednich rolnik będzie mógł składać wniosek o kontynuację lub rozpoczęcie zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013, jednakże zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "program rolnosrodowiskowy" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 proponuje się wprowadzenie pewnych zmian od 2013 r.

ziemniaki.jpgZe względu na znaczenie ziemniaka w strukturze produkcji rolnej oraz duży eksport do państw członkowskich Unii Europejskiej Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa popierając apel dolnośląskich rolników w sprawie opracowania systemu produkcji ziemniaka, który ograniczy występowanie w Polsce bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Csm). Samorząd rolniczy podkreślił, że ważne jest jak najszybsze opracowanie jasnych zasad oraz wdrożenie systemu wspomagającego rolników produkujących ziemniaki eksportowe.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com