Pozostałe

logopodkarpacka.gifMając na uwadze przesiane przez Podkarpacką Izbę Rolniczą wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych PIR, 17 stycznia br. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o podjęcie działań mających na celu opracowanie jednej definicji dochodu rolniczego, jednego sposobu jego obliczania, który jest wykorzystywany do różnych celów, co pozwoli na rozwianie wielu wątpliwości. Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięcznych w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

rolnosrod.jpgW związku z licznymi zapytaniami rolników, którzy realizują działania rolnośrodowiskowe w ramach pierwszego naboru wniosków PROW 20072013 i kończą podjęte 5-1etnie zobowiązania wynikające z tego działania w 2013 r, 14 stycznia br. Zarząd KRIR  zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o udzielenie informacji, czy w 2013 roku będzie możliwość składania nowych wniosków o 5-1etnią płatność rolnośrodowiskową na kontynuację działań rolnośrodowiskowych. Zarząd KRIR zwrócił się również o informację, czy są dostępne środki na kontynuację działań w ramach PROW 2007-2013 i czy będzie zapewniona ciągłość wsparcia dla gospodarstw, które będą realizowały te działania zarówno do czasu wejścia w życie nowych uregulowań WPR po 2013 roku jak i w PROW 2014-2020.
rolnictwo.jpgKrajowa Rada Izb Rolniczych wielokrotnie występowała do resortu rolnictwa w sprawie wyjaśnienia zastosowania modulacji, wyrażając przy tym zdecydowany sprzeciw wobec zmniejszeniu dopłat dla polskich rolników. Zarząd KRIR wystąpił również w sprawie podjętych ewentualnych działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mających na celu zaskarżenie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzającej przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012 do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

ke.jpegKomisja Europejska przyjęła w dniu 31 stycznia br. europejski plan działania na rzecz handlu detalicznego oraz zieloną księgę w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw między przedsiębiorstwami produktów spożywczych i niespożywczych. Sektor usług handlu detalicznego i hurtowego jest jednym z najważniejszych w gospodarce UE i powinien odgrywać pierwszorzędną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Sektor ten generuje 11 proc. unijnego PKB i zatrudnia niemal 33 miliony osób, oferując możliwość zatrudnienia przede wszystkim młodym ludziom, kobietom i osobom o niskim poziomie umiejętności lub kwalifikacji.

grunty.jpgOd rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 30 stycznia 2013 r. ARiMR wypłaciła 5,7 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe ok. 776 tys. rolników. Do końca stycznia łączna suma zrealizowanych dopłat bezpośrednich za 2012 r. osiągnie 5,8 mld zł, czyli około 42% przeznaczonych na ten cel środków. Natomiast do końca lutego dopłaty takie trafią do 70% uprawnionych rolników.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com