Sprawozdania z prac

krir.jpgJednym z najważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawodawczego było IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się 22 maja. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2012 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2012 rok. Obie stosowne uchwały zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. Posiedzenie KRIR tradycyjnie już było również okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, wśród których znalazł się m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Prezes ANR Leszek Świętochowski, Prezes ARiMR Andrzej Gross, Prezes KRUS Artur Brzóska, Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska, Dyrektor Biura Zarządu Funduszu Składkowego USR Jacek Bachański, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski.

krir.jpgWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawodawczy były sprawy dotyczące Zarządzenia Prezesa ANR dotyczącego uspołecznienia sprzedaży ziemi z Zasobu WRSP. W tej tematyce odbyła się narada Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego i Dyrektorów Oddziałów Terenowych ANR i Filii  z Prezesami Izb Rolniczych zorganizowana przez Prezesa ANR w dniu 9 kwietnia  br. w siedzibie Stadniny Koni w Walewicach. W spotkaniu jako przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  uczestniczył  Sekretarz Stanu, Pan Kazimierz Plocke. W spotkaniu uczestniczył też Zarząd KRIR: Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR, Pan Marek Borowski, dwóch Członków Zarządu KRIR, Pan Robert Nowak, Pan Stanisław Bartman.

krir.jpgJednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawodawczego był szczyt Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, który odbył się w dniach 7-8 lutego w Brukseli.  Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 Polska otrzyma 28,6 mld euro.  Budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata 2014 - 2020 przyjęty dla całej Unii będzie ogólnie mniejszy o 10% w stosunku do okresu 2007-2013, ale Polska ma otrzymać teraz więcej niż poprzednio o 1,6 mld euro.

krir.jpgJednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawodawczego było VIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 12 marca. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłuchali między innymi informacji  z dotychczasowej działalności Zarządu KRIR oraz przyjęli uchwały: w sprawie uchwalenia Statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawie zatwierdzenia Porozumienia zawartego dnia 19 lutego 2012 r. w Białowieży pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a Zarządem Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Przyjęta została również autopoprawka Zarządu do projektu Statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

krir.jpgMiesiąc styczeń upłynął naznaczony protestem rolników z województwa zachodniopomorskiego dotyczącym nieprawidłowości przy sprzedaży ziemi z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.  W dniu 10 stycznia br., Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w programie TVP INFO.  Reportaż Jana Pospieszalskiego BLIŻEJ - tym razem dotyczył problemów rolników przy zakupie ziemi w przetargach organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Problem ma znacznie szerszy kontekst, ponieważ polska ziemia będąca w zasobach Skarbu Państwa zostaje przejęta przez kapitał zachodni pozbawiając rolników możliwości dalszego rozwoju a obszar znacznych połaci gruntu, których właścicielami staje się kapitał zachodni. Największe problemy w tej kwestii ma województwo Zachodniopomorskie, którego rolnicy protestują w tej sprawie już od wielu tygodni. Tereny Województwa zachodniopomorskiego są atrakcyjne rolniczo i inwestycyjnie, ponieważ jest to region bezpośredniego dostępu do portów towarowych oraz magazynów zbożowych po stronie niemieckiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com