Pozostałe

arimr_cd4870e10d.jpg15 marca 2013 roku ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za bieżący rok. Jak co roku, przed tym terminem Agencja wysyłała do każdego z rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku,  tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych przez nią informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie nic się nie zmieniło)  musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Wniosków tych nie trzeba jednak  składać czy przesyłać do Agencji w formie papierowej. Można je bowiem dużo łatwiej i wygodniej złożyć przez Internet.

pieniadze.jpgOd początku funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w Polsce, tj. od roku 2004 - w celu realizacji płatności bezpośrednich na rzecz rolników trzeba najpierw zaangażować środki budżetu państwa na prefinansowanie unijnej części płatności oraz na krajowe uzupełnienie. Środki te w łącznej kwocie są przekazywane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która realizuje płatności na rzecz rolników. Tak poniesione wydatki ww. Agencji, w części unijnej, są zgłaszane do Komisji Europejskiej celem uzyskania ich refundacji. Komisja Europejska przekazuje Polsce refundacje wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji dopiero w drugim miesiącu po zakończeniu miesiąca, za który wydatki są refundowane. W ten sposób powstaje zależność harmonogramu realizacji płatności bezpośrednich od stanu finansów publicznych, szczególnie w pierwszym okresie każdego roku budżetowego.

sejm.gifZmiany w organizacji czasu pracy umożliwiające elastyczne reagowanie na zmienną koniunkturę gospodarczą to tylko jedna z propozycji, którą zajmą się posłowie na 35. posiedzeniu Sejmu. Izba będzie także pracować m.in. nad przepisami ujednolicającymi zasady oraz sposób użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. W porządku obrad są też projekty nowelizacji kodeksu karnego oraz postępowania karnego. Posłowie zajmą się również poprawkami Senatu do kilku ustaw, m.in. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ponadto, Sejm rozpatrzy wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu i wybranie Piotra Glińskiego na premiera.

rolnictwo.jpgOd rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 5 marca 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 9,5 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe 1,1 mln rolników. W Polsce o płatności bezpośrednie ubiega się najwięcej rolników ze wszystkich państw członkowskich UE, toteż realizacja tych dopłat przez ARiMR jest największą operacją finansową realizowaną przez europejską agencję płatniczą. Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie ok. 14 miliardów złotych - 90% tej kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% sfinansowane jest z budżetu krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe za rok 2012 zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld zł. Płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe mogą być realizowane do 30 czerwca 2013 r.

paragraf.gif4 marca br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o płatnościach bezpośrednich. Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy będą mogli za 2013 r. otrzymać dodatkową pomoc. Na ten cel może być przeznaczone 2 mld zł. Przyjęta ustawa ma na celu dostosowanie ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 671/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie stosowania płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2012, str. 11).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com