Pozostałe

komitet_regionow.jpgNa 100. sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR-u) przewodniczący Ramón Luis Valcárcel Siso przedstawił przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Martinowi Schulzowi priorytety miast i regionów Europy. Przewodniczący KR-u powiedział, że na obecnym etapie politycznym „jeszcze w tym półroczu trzeba osiągnąć porozumienie dotyczące budżetu UE, czyli wieloletnich ram finansowych, aby zapewnić odpowiednie planowanie inwestycji lokalnych i regionalnych na najbliższe lata”. KR wyraził także poważne zaniepokojenie stanowiskiem niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego, sugerujących jakoby polityka spójności była reliktem przeszłości.

arimr_cd4870e10d.jpgDo 23 kwietnia br. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". ARiMR prowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Termin i zasady przyjmowania wniosków podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross za pośrednictwem ogólnopolskiego dziennika ("Dziennik Gazeta Prawna") oraz portalu internetowego Agencji. Do 12 kwietnia, rolnicy z ośmiu województw złożyli w swoich oddziałach regionalnych 2500 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im ok. 359 mln zł wsparcia. Dostępna pula środków na taką pomoc wynosi ok. 537 mln zł.

 11 kwietnia br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wygłosił wykład dla członków Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – magistrantów kierunku rolnictwo. Tematem przewodnim wystąpienia były główne problemy polskiego rolnictwa na podstawie działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz planowane zmiany w finansowaniu polskiego rolnictwa ze środków UE w latach 2014-2020. Prezes KRIR przedstawił historię izb rolniczych, strukturę w jakiej obecnie działają na tle struktury gospodarstw w Polsce oraz rolę izb rolniczych w kształtowaniu polityki rolnej. Następnie omówiono założenia Wspólnej Polityki Rolnej na najbliżej lata wraz z kierunkami projektowania nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poruszono również kwestie wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie oraz reformy KRUS i systemu doradztwa. W dyskusji poruszono problematykę ochrony środowiska i  dotacji na te cele, mówiono o roli kobiet w gospodarstwach wiejskich oraz o jakości i sposobie kontroli polskiej żywności.
spotkanieFP11.04.13.JPG 11 kwietnia br. Delegat KRIR, Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka Mirosław Borowski oraz  Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak wzięli udział w spotkaniu Podsekretarz Stanu Zofii Szalczyk z przewodniczącymi Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych oraz przedstawicielami organizacji branżowych. Spotkanie poświęcone było omówieniu roli funduszy w kreowaniu pozytywnego wizerunku polskich produktów na rynkach zagranicznych. W wyniku rozmów ustalono, że z każdego funduszu promocji zostanie przeznaczonych 5% środków na wspólne działania związane z ochroną wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych. Ponadto zostanie utworzona grupa robocza do prac nad wspólnym projektem promocji i ochrony wizerunku polskiej żywności.
sejm.jpgWchodzi w życie ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Ustawa wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie 3 marca 1973 r., przez zgłoszenie zastrzeżeń do jej Załącznika III. Konwencja reguluje zasady międzynarodowego obrotu zwierzętami i roślinami gatunków, które są zagrożone wyginięciem lub mogą takimi się stać.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com