Pozostałe

arimr_cd4870e10d.jpgARiMR przeprowadziła w 2012 roku kontrole w zakresie wzajemnej zgodności u rolników ubiegających się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), płatności do krów i owiec, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności cukrowej, płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu), oddzielnej płatności do owoców miękkich oraz płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013: płatności rolnośrodowiskowej, pomocy na zalesianie gruntów rolnych, pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

sejm.gif3 kwietnia br. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej kontynuowała rozpatrywanie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości proces obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników. W wyniku dyskusji Komisja upoważniła posła Roberta Telusa (PiS) do przygotowania projektu dezyderatu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uregulowania stanu prawnego finansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wczasów i kolonii  dla dzieci  wiejskich w taki sposób, aby był zgodny z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.

grunty.jpgZgodnie z § 44 pkt 2 oraz pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wydanym w celu realizacji postanowień ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, należy „utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi" oraz „modernizacja ewidencji". Dodatkowo, zgodnie z § 80 ust. 1 pkt. 3 lit. b wyżej wymienionego rozporządzenia, ostatecznym terminem założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych dla terenów wiejskich był 31 grudnia 2010 r.

krus.jpgDziałania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w znaczny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Niestety, rolnicy i członkowie ich rodzin ulegają wypadkom przy pracy częściej niż pracownicy innych działów gospodarki.  Corocznie ponad połowa wszystkich odnotowanych w KRUS wypadków to upadki. Najwięcej takich zdarzeń występuje na terenie gospodarstw. Ich przyczyną są m.in.: nieuprzątnięte przejścia i ciągi komunikacyjne, brak barierek przy schodach, niewłaściwe drabiny, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, maszyn i pojazdów, niezabezpieczone otwory zrzutowe.

arimr_cd4870e10d.jpgOd początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych blisko 125 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, ponad 68 tys. wniosków o płatności z tytułu ONW, 300 rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowskowego", a 3 tys. rolników ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności rolnośrodowiskowych. Przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok, które rozpoczęło się 15 marca, potrwa do 15 maja br. Wnioski będzie można dostarczyć także po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim przypadku na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com