Pozostałe

 Realizując wniosek z IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się w dniu 22 maja 2013 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej w kwestii odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół rolniczych.

mrirw.jpgMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba przedstawił Kompleksowy program wsparcia dla rolników, którzy ponieśli w tym roku straty w wyniku nadmiernych opadów, powodzi, gradobicia, wichur czy innych klęsk żywiołowych. Zostanie on przedłożony do decyzji Rady Ministrów na jednym z najbliższych posiedzeń. Według szefa resortu program ten, po akceptacji Rady Ministrów mógłby być wprowadzony w życie od 15 lipca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że ze wstępnych danych otrzymanych od wojewodów wynika, że wyniku ostatnich zdarzeń pogodowych straty poniosło ponad 100 tysięcy gospodarstw rolnych na obszarze około 600 tysięcy ha użytków rolnych.

krir.jpgW dniu 18 czerwca br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizacując wniosek zgłoszony i podjęty podczas IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie corocznej waloryzacji wysokości premii zalesieniowej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS.

 
W dniach 20-21 czerwca br. w Warszawie odbędzie się konferencja "Żywność genetycznie modyfikowana 2013" w ramach cyklu "Mity i rzeczywistość". Celem spotkania będzie zprezentowanie konsekwencji, które niesie ze sobą zastosowanie rozwiązań biotechnologicznych w sektorze rolno-spożywczym. Przedstawiony zostanie szeroki kontekst tej problematyki uwzględniający aspekty ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe.

polskizloty.pngWe wrześniu 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 167 poz. 988 z 3.09.2012 r.). Jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem polegała na ustaleniu górnego pułapu prowizji przygotowawczej na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu na poziomie 1% kwoty udzielonego kredytu, zamiast dotychczasowych 2%. Jednak banki obniżając pułap prowizji zgodnie z rozporządzeniem wprowadzają dodatkowe koszty obsługi kredytów. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com