Pozostałe

pszczola.jpgWiele substancji aktywnych musiało zostać wycofanych z rynku, gdyż nie spełniały one nowych wymogów prawnych. Równocześnie, ze względu na zmiany w unijnym systemie maksymalnego poziomu pozostałości (MRL) wydaje się coraz mniej zezwoleń na substancje aktywne w sektorze rolnym. W roku 1991 na rynku było dostępnych ponad 1000 substancji aktywnych posiadających zezwolenia, a na chwilę pozostało ich jedynie ok. 250. Analiza luk rynkowych w kilku państwach członkowskich wykazała, że ochrona upraw w niektórych sektorach jest zagrożona.

KRIR.JPGW dniu 27 marca br., Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby z opinią dotyczącą projektu rozporządzenia MRIRW w sprawie planowanych kontroli na miejscu w gospodarstwach rolnych korzystających z pomocy finansowej w ramach działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” polegający na obniżeniu obowiązującego progu z 35% na 20% maksymalnej kwoty pomocy oraz objęcie kontrolą na miejscu wszystkich beneficjentów działań „Ułatwienia startu młodym rolnikom”, „Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych” i „Zalesienia gruntów rolnych i innych niż rolne” objętych PROW 2007-13 – pełna treść wystąpienia poniżej.

traktor.jpgRolnicy czekają na uruchomienie kredytów inwestycyjnych, jak również kredytów klęskowych z lat poprzednich. Dlatego, 4 kwietnia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jak najszybsze uruchomienie przez Rząd RP kredytów klęskowych z dopłatami do oprocentowania z budżetu państwa.  W ostatnich latach warunki pogodowe występujące w całej Polsce spowodowały powodzie i podtopienia, w wyniku, których wielu rolników poniosło duże straty, zarówno w uprawach jak i w sprzęcie rolniczym, czy budynkach służących do produkcji rolnej.

rolnictwo.jpgKryzys gospodarczo-finansowy potwierdził znaczenie kontroli pomocy państwa w kontekście ochrony integralności jednolitego rynku i propagowania naprawy gospodarczej. W dniu 8 maja 2012 r. Komisja przyjęła komunikat „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” określający cele ambitnej reformy kontroli pomocy państwa, która ma przyczynić się do realizacji szerzej rozumianej unijnej strategii na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym wsparciu działań państw członkowskich w obszarze konsolidacji fiskalnej.

grunty.jpgKwestie dokonywania zmian w procedurach kontroli na miejscu dotyczących wsparcia bezpośredniego i z tytułu ONW, aby o kontroli rolnik był powiadamiany, są szczegółowo regulowane na podstawie wspólnotowych aktów prawnych. Powiadamianie o kontroli uzależnione jest od rodzaju przeprowadzanej kontroli oraz od faktu czy nie zagraża ono celowi kontroli. Rolnik jest zawsze powiadamiany o kontroli wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, dotyczy to m.in. kontroli realizowanych z tytułu działań nieinwestycyjnych PROW na lata 2007-2013, działań inwestycyjnych PROW na lata 2007-2013, wspólnej polityki rybackiej i rynku owoców i warzyw.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com