Pozostałe

prow.jpgW dniu 7 marca 2013r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które w dniu 12 marca 2013 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 339) i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

komisja_europejska.jpgKomisja Europejska pozywa Polskę i Cypr do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem dyrektywy jest zapewnienie 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 r.

rolnictwo.jpgW dniu 5 marca 2013r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany wynikające m.in. z doświadczeń we wdrażaniu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz zmiany wynikające z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

wrp _biznes.JPG
Wiadomosci Rolnicze Polska Sp. z o.o.  zapraszają wszystkich członków Izb Rolniczych do zapoznania się z nową gazetą elektroniczną WRP Biznes, którą można ściągnąć na stronie www.wrp.pl oraz do zamówienia prenumeraty z 50 % upustem specjalnie dla członków Izb Rolniczych. WRP Biznes to dwutygodnik biznesowy skupiający się głównie na zagadnieniach mikro i makroekonomicznych w prowadzeniu działalnosci rolnej, w oparciu o prawo UE oraz krajowe, notowania rynkowe, prognozowanie oraz rachunkowość dla gospodarstw rolnych.

traktor.jpgW dniu 20 marca 2013 r. podczas 36 Posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzyła w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt dotyczy zwiększenia kwoty rocznego limitu zwrotu tego podatku. Obecnie limit obliczany jest jako iloczyn: stawki zwrotu podatku, powierzchni użytków rolnych w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika i liczby 86 (przyjęte zużycie oleju na 1 ha). Wnioskodawcy proponują, aby zwiększyć tę liczbę do 126. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 12 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które 7 listopada 2012 r. wniosły o jego odrzucenie. Sprawozdawcą komisji był poseł Krzysztof Jurgiel. Sejm zdecyduje o wniosku komisji w bloku głosowań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com