Pozostałe

traktor.jpgRolnicy czekają na uruchomienie kredytów inwestycyjnych, jak również kredytów klęskowych z lat poprzednich. Dlatego, 4 kwietnia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jak najszybsze uruchomienie przez Rząd RP kredytów klęskowych z dopłatami do oprocentowania z budżetu państwa.  W ostatnich latach warunki pogodowe występujące w całej Polsce spowodowały powodzie i podtopienia, w wyniku, których wielu rolników poniosło duże straty, zarówno w uprawach jak i w sprzęcie rolniczym, czy budynkach służących do produkcji rolnej.

rolnictwo.jpgKryzys gospodarczo-finansowy potwierdził znaczenie kontroli pomocy państwa w kontekście ochrony integralności jednolitego rynku i propagowania naprawy gospodarczej. W dniu 8 maja 2012 r. Komisja przyjęła komunikat „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” określający cele ambitnej reformy kontroli pomocy państwa, która ma przyczynić się do realizacji szerzej rozumianej unijnej strategii na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym wsparciu działań państw członkowskich w obszarze konsolidacji fiskalnej.

grunty.jpgKwestie dokonywania zmian w procedurach kontroli na miejscu dotyczących wsparcia bezpośredniego i z tytułu ONW, aby o kontroli rolnik był powiadamiany, są szczegółowo regulowane na podstawie wspólnotowych aktów prawnych. Powiadamianie o kontroli uzależnione jest od rodzaju przeprowadzanej kontroli oraz od faktu czy nie zagraża ono celowi kontroli. Rolnik jest zawsze powiadamiany o kontroli wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, dotyczy to m.in. kontroli realizowanych z tytułu działań nieinwestycyjnych PROW na lata 2007-2013, działań inwestycyjnych PROW na lata 2007-2013, wspólnej polityki rybackiej i rynku owoców i warzyw.

arimr_cd4870e10d.jpgARiMR przeprowadziła w 2012 roku kontrole w zakresie wzajemnej zgodności u rolników ubiegających się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), płatności do krów i owiec, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności cukrowej, płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu), oddzielnej płatności do owoców miękkich oraz płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013: płatności rolnośrodowiskowej, pomocy na zalesianie gruntów rolnych, pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

sejm.gif3 kwietnia br. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej kontynuowała rozpatrywanie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości proces obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników. W wyniku dyskusji Komisja upoważniła posła Roberta Telusa (PiS) do przygotowania projektu dezyderatu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uregulowania stanu prawnego finansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wczasów i kolonii  dla dzieci  wiejskich w taki sposób, aby był zgodny z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com