Afrykański Pomór Świń

kePodczas posiedzenia w Brukseli Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (DG SANCO) w dniu 18 marca 2014 r. przegłosowano decyzję wykonawczą Komisji dotyczącą niektórych środków zwalczania w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Nowa decyzja zastąpi obecną decyzję Komisji nr 2014/134/EU ustanawiającą obszary objęte ograniczeniami oraz wymagania dotyczące przemieszczania świń i produktów pochodzących od świń.

trzoda2Resort rolnictwa poinformował, że w dniu 18 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Zdrowia Zwierząt i Łańcucha Żywnościowego. Komisja Europejska wstępnie wyraziła zgodę na ograniczenie strefy zakażonej na terytorium Polski. Strefa zostanie ograniczona do następującego obszaru: Powiat sejneński - gminy Sejny i Giby; Powiat augustowski - gminy Płaska, Sztabin, Lipsk i Nowinka; Powiat sokólski - gminy Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra, Janów, Sokółka, Kuźnica, Szudziałowo i Krynki; Powiat białostocki - gminy Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Gródek i Michałowo. Mięso pozyskane ze świń pochodzących z tej strefy będzie mogło być umieszczone jako świeże mięso na rynku krajowym.

trzoda2W związku z sytuacją jaka wystąpiła po ujawnieniu ASF na terenie Białorusi oraz wyznaczeniu strefy buforowej na wschodzie Polski przez Ministra Rolnictwa i zatwierdzeniu jej przez KE, Zarząd KRIR w dniu 12 marca 2014 r. wystąpił w tej sprawie do Premiera RP. Zwrócił m.in uwagę, że od tamtej pory minął prawie miesiąc. W tym okresie wydano szereg zaleceń oraz ograniczeń, które spowodowały brak możliwości sprzedaży utuczonych zdrowych świń przez rolników, zarówno do zakładów przetwórczych jak i poza wyznaczoną strefę. Brak tej możliwości spowodował bardzo trudną sytuację ekonomiczną wielu gospodarstw, które nie mogły uzyskać przychodów a muszą ponosić koszty związane z dalszym utrzymywaniem tych zwierząt w swoich gospodarstwach oraz realizowaniem wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem (opłaty, kredyty i itp.).

komisja europejskaW związku z trudną sytuacją w sektorze wieprzowiny z powodu wykrycia 2 przypadków wirusa ASF u dzików przy granicy z Białorusią - minister Kalemba poprosił komisarza ds. rolnych o pilne spotkanie w sprawie podjęcia odpowiednich działań. W dniu 6 marca 2014 r. minister spotkał się z komisarzem D. Ciolosem by omówić aktualną sytuację na rynku wieprzowiny w Polsce, a szczególnie w strefie z ograniczeniami. Minister przedstawił bardzo trudną sytuację producentów świń w Polsce w wyznaczonej strefie z ograniczeniami dla producentów trzody - w związku z ASF u 2 dzików.

trzoda2W związku z sytuacją, dotyczącą przypadków wykrycia wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i podjęcia działań zapobiegawczych i ochronnych ze strony Komisji Europejskiej, zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 18 lutego 2014 roku dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 50 z dnia 20.02.2014 roku), 5 marca 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z NSZZ RI „Solidarność” wystąpiła do Komisarza Ciolosa o podjęcie działań w kierunku ustanowienia środków wsparcia, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, w celu pomocy sektorowi mięsa wieprzowego celem przezwyciężenia negatywnych skutków wystąpienia wirusa ASF.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com