Afrykański Pomór Świń

trzoda22 kwietnia 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i przyjęła projekt wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie skuteczności działań i procedur, podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce ASF. Komisja zwraca się w nim o przeprowadzenie kontroli w zakresie: skuteczności procedur i zabiegów podejmowanych w okresie ostatnich lat przez organy państwowe i samorządowe w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz sposobów ograniczania ewentualnych skutków w przypadku odnotowania tej jednostki chorobowej na terytorium kraju; oceny efektów działań podjętych w kraju i w Komisji Europejskiej przez stosowne organy i instytucje po stwierdzeniu wirusa ASF u dwóch padłych, w pobliżu granicy z Białorusią, dzików.

copa-cogeca noweW marcu 2014 r. Copa-Cogeca zwróciła się do Komisarza Tonio Borga w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce i na Litwie oraz ograniczeń w handlu wprowadzonych przez Federację Rosyjską . Copa-Cogeca zwróciła uwagę, że wirus na Litwie prawdopodobnie pochodzi z Gruzji i dotarł do terytorium UE z sąsiednich krajów spoza UE, w których choroba nie była obecna. Obecnie tylko cztery przypadki ASF u dzików zostały wykryte w UE w porównaniu do ponad 350 zgłoszonych do ognisk przez OIE w Rosji od 2007 roku. Niemniej jednak producenci z UE cierpią obecnie z powodu konsekwencji nieskutecznych kontroli i zwalczania technik przyjętych przez sąsiednie kraje spoza UE w celu zwalczania tej choroby.

giw logoNawiązując do przesłanych w dniu 1 kwietnia 2014 r.  „Ujednoliconych wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz. 420)", Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że wskazany w 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia wymóg przeprowadzenia badania laboratoryjnego w okresie 15 dni przed przemieszczeniem należy rozumieć w ten sposób, że badanie to może nastąpić np. na 3 dni przed planowanym. przemieszczeniem, a nie co najmniej na 15 dni.

trzodaW odpowiedzi na pismo z 12 marca 2014 roku, przekazane za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sprawach dotyczących wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, resort rolnictwa poinformował, że mając na uwadze pogarszającą się sytuację na rynku wieprzowiny, w tym spadek cen oraz problemy z eksportem polskiego mięsa wieprzowego, na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków w dniu 20 lutego 2014 r. Polska poinformowała Komisję Europejską o problemach występujących na polskim rynku wieprzowiny. Przedstawiciel Polski podkreślił, że cena wieprzowiny w Polsce obniża się od początku lutego 2014 r., występują także problemy z eksportem. Zaapelował do Komisji Europejskiej o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku wieprzowiny. Komisja Europejska poinformowała, że ściśle monitoruje sytuację na tym rynku, prowadzone są także negocjacje ze stroną rosyjską mające na celu zniesienie embarga na przywóz wieprzowiny z Unii Europejskiej wprowadzonego przez ten kraj.

trzoda2Weszła w życie decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej zmniejszająca obszar strefy objętej ograniczeniami w zw. z wystąpieniem na terytorium Polski ASF u dwóch dzików znalezionych w pobliżu granicy z Białorusią. Producenci trzody chlewnej z tych terenów będą mogli ubiegać się o rekompensaty do ubijanych świń w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce. Mięso pozyskane ze świń z obszaru objętego ograniczeniami, będzie mogło być umieszczane na rynku krajowym, a po spełnieniu określonych wymagań w odniesieniu do zwierząt – także na rynku unijnym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com