Produkcja Zwierzęca

mleko.jpg4 listopada br. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projekty rozporządzeń w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 oraz w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014. Samorząd rolniczy zgłosił zastrzeżenia do sposobu podziału rezerwy krajowej kwoty. Zapotrzebowanie na kwotę hurtową znacznie przewyższa ustaloną wysokość na rok kwotowy 2013/2014 tj. krajowa rezerwa 156 081 524 kg – zapotrzebowanie dostawców hurtowych ze złożonych wniosków to 377 873 866 kg.

mleko.jpgW miesiącu wrześniu 2013 r. nastąpiła znacząca zmiana tendencji skupu mleka. Do podmiotów skupujących dostarczono 829,8 mln kg mleka, tj. o 2,3% więcej niż przed rokiem. W miesiącach kwiecień – wrzesień 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 5,1 mld kg po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu. W okresie IV – IX 2013 r. ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie niższym o 0,20% niż w tym samym okresie roku 2012/2013. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 6 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 wyniósł ok. 52,73%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 51,72%.

 W dniu 11 października br. w Pańswowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja na temat afrykańskiego pomoru świń. Poniżej dostępne są materiały z konferencji:

Afrykański pomór świń

Sytuacja w produkcji

trzoda2.jpgDo Krajowej Rady Izb Rolniczych napływają informacje z wojewódzkich izb rolniczych, iż obecnie w trakcie kontroli prowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii, w wielu przypadkach inspektorzy opierają się o wytyczne określone przez Główny Inspektorat Weterynarii w piśmie do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii z 9 lipca 2013 roku znak GIWz.423-AW-52-1/12 dotyczące m.in. wyliczania powierzchni kojców dla świń.

mleko.jpgUstawa wdraża postanowienia zawarte w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 38) oraz w przepisach rozporządzeń: wykonawczego i delegowanego Komisji Europejskiej, wydanych na podstawie rozporządzenia nr 261/2012. Ustawa ma na celu ułatwienie wprowadzenie mechanizmu osłonowego dla gospodarstw produkujących mleko i ułatwienie procesu dostosowania rynku mleka do nowej rzeczywistości poprzez regulacje wspomagające konkurencyjność w sektorze mleka, wspomagające potencjał negocjacyjny producentów mleka w stosunku do podmiotów skupujących, organizacji międzybranżowych oraz przejrzystość na rynku mleka.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com