Produkcja Zwierzęca

bydlo.jpg30 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Do polskiego prawa zostaną wdrożone rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1069/2009 oraz przepisy Unii Europejskiej wydane na jego podstawie. Chodzi o regulacje sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożywania przez ludzi.

wieprzowina (1).JPGW ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 17 – 23 lipca 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 125 kontroli w rzeźniach, 214 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 13 w chłodniach składowych, 131 w punktach skupu zwierząt, 60 u pośredników w handlu zwierzętami, 87 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 469 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 1 099 kontroli.

piwet.jpgW połowie maja br. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa w sprawie dokonania zmiany trybu postępowania odwoławczego związanego z urzędowymi badaniami laboratoryjnymi prowadzonymi przez służby inspekcyjne. Poniżej zamieszczamy odpowiedź  otrzymaną w tej sprawie od Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW.

MRiRW odpowiedź na wniosek KRIR w sprawie laboratoriów

krowa.jpgCzy rzeźnie przewoźne rozwiążą problemy, na jakie napotykają rolnicy w związku z kontuzjami zwierząt –decyzja zależy od MRiRW. W związku z problemami związanymi z ubojem z konieczności Zarząd KRIR wystąpił  na początku czerwca br. do MRiRW o podjecie działań w tej sprawie i uregulowanie zgodnie z przepisami unijnymi,  funkcjonowania tzw. rzeźni przewoźnych. 

drob.jpgAntybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt. Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia podania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com