Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 sierpnia 2020 r., w odpowiedzi na wniosek KRIR >>> informuje, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu zwłaszcza najbardziej restrykcyjnego obszaru zagrożenia, o ile sytuacja epizootyczna na to pozwala, oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej.

Kwestie ustalania z Komisja Europejską obszarów objętych restrykcjami, wyznaczanych w związku z ASF leżą w gestii Głównego Lekarza Weterynarii, który dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje każdą możliwość do wnioskowania o zmiany statusu obszarów w celu łagodzenia odczuwanych przez hodowców świń restrykcji, związanych występowaniem ASF.

W bieżącym roku kilkukrotnie występował on z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zmianę statusu epizootycznego terenów objętych obszarem zagrożenia (tzw. strefą niebieską).

Przywrócenie obszaru objętego ograniczeniami na terenach objętych obecnie obszarem zagrożenia jest jednym z priorytetowych działań Głównego Lekarza Weterynarii. Do chwili obecnej udało się przenieść z obszaru zagrożenia do obszaru objętego ograniczeniami 42 gminy lub ich części.

Jednocześnie należy zauważyć, że miesiące letnie są traktowane przez Komisję Europejską jako okres wysokiego ryzyka występowania ognisk ASF, zatem kolejne zmiany regionalizacji i znoszenie ww. obszarów może nastąpić najwcześniej jesienią. Rozwój sytuacji epidemiologicznej w następnych tygodniach i ewentualne wystąpienie kolejnych ognisk będzie miało wpływ na możliwość przywrócenia obszaru objętego ograniczeniami w niektórych częściach Polski po obecnie występującym okresie wysokiego ryzyka występowania ognisk ASF.

Ponadto w sprawie łagodzenia restrykcji ustanowionych na terytorium Polski przez Komisję w związku z ASF, popierając wnioski Głównego Lekarza Weterynarii, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzykrotnie interweniował u Pani Stelli Kyriakides, Członka Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności z żądaniem przyspieszenia prac służb Komisji w przedmiotowej sprawie, jednocześnie podkreślając, że długie utrzymywanie restrykcji wynikających z uwzględnienia danych obszarów w części III załącznika do ww. decyzji Komisji powoduje znaczne ograniczenia dla hodowców świń i przetwórców wieprzowiny, które można byłoby na tym etapie znacznie złagodzić, pozwalając tej branży na ograniczenie strat ekonomicznych.

W efekcie tych działań 18 maja 2020 r. została przykładowo opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2020/662 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 155 z 18.05.2020, str. 27), która uwzględniła część propozycji polskich służb weterynaryjnych.

W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie interweniował u Pani Komisarz z żądaniem wprowadzenia pozostałych zmian w regionalizacji, o które Polska dotychczas wnioskowała. Ostatnia z takich interwencji miała miejsce stosunkowo niedawno, tj. 17 lipca 2020 r., gdzie zaznaczono, że przeciągające się niejednokrotnie nawet ponad 12 miesięcy negocjacje w tym zakresie ze służbami Komisji, niepozwalające, pomimo spełnienia warunków, na wykreślenie danego obszaru z części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE, powodują zrozumiałą frustrację i rozgoryczenie hodowców świń, którzy tracą możliwość opłacalnego kontynuowania produkcji, nie rozumiejąc jednocześnie z jakiego powodu obostrzenia są przedłużane. Zażądano przy tym rozpatrywania tego typu spraw przez Komisję bez zbędnej zwłoki oraz zapewnienia efektywnej współpracy w tym zakresie służb Komisji z polskimi służbami weterynaryjnymi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com