W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, które odbyło się 30 czerwca 2020 r., zwrócił się do Minsitra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie przyspieszenia działań dotyczących znoszenia strefy niebieskiej przez Komisję Europejską.

Problem znoszenia strefy niebieskiej był wcześniej zgłoszony przy piśmie Zarządu KRIR z dnia 16 czerwca 2020 r. W odpowiedzi z dnia 29 czerwca 2020 >>> uzyskaliśmy z resortu rolnictwa informację, że „Zgodnie z przedmiotowymi kryteriami zniesienie obszaru zagrożenia, czyli tzw. „niebieskiej strefy”, jest możliwe po upływie 12 miesięcy od ostatniego stwierdzonego ogniska na określonym terytorium. Okres ten może zostać skrócony do 3 miesięcy w przypadku gdy na danym terenie liczba ognisk była ograniczona, a wszystkie gospodarstwa niekomercyjne, w których wymogi bioasekuracji nie zostały zachowane, zostały zlikwidowane.”

Producenci trzody chlewnej znają ww. przepis, ale dostrzegają problem w opóźnieniach znoszenia stref, wobec czego Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła wniosek, prosząc o interwencję służb weterynaryjnych w Komisji Europejskiej, aby przyspieszyć ten proces.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com