Produkcja Roślinna

ziemniaki.jpgW związku z przekazanym w dniu 28 marca br. pismem od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczącym nieprawidłowości związanych z przemieszczaniem przesyłek polskich ziemniaków do państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym nieprawidłowości te dotyczyły głównie braku odpowiednich zaświadczeń, wydawanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, potwierdzających, że przemieszczane ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) poniżej treść otrzymanego dokumentu.

ziemniaki.jpgGłówny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa był wielokrotnie informowany przez organizacje ochrony roślin innych państw członkowskich Unii Europejskiej, o nieprawidłowościach przy przemieszczaniu przesyłek polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w odniesieniu do sezonu wywozowego 2012/2013.Przypadki nielegalnego przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, były również przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin przy Komisji Europejskiej, które odbyło się w dniach 28.02-01.03.2013 r. w Brukseli.

rolnosrod.jpgOd 15 marca do 15 maja ARiMR  przyjmuje wnioski o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 roku. W tegorocznych zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich i ONW nie ma istotnych dla rolników zmian w porównaniu z 2012 rokiem, natomiast są one dla rolników ubiegających się o przyznanie płatności w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy":

jabka.jpg12 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Proponowana zmiana umożliwi dokonanie wpisu do krajowego rejestru ok. 50 tradycyjnie uprawianych odmian roślin sadowniczych (jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni), które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC (spełniającego minimalne wymagania) i dla których były sporządzone opisy odmian – bez przeprowadzania badań OWT (badanie odrębności, wyrównania i trwałości). Podmioty zainteresowane dokonaniem wpisu do krajowego rejestru takich odmian będą mogły składać wnioski do końca września 2013 r.
arimr_cd4870e10d.jpgZgodnie z nowymi zasadami od roku 2013 jest możliwość dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, polegającej na zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza. Każde powiększenie gospodarstwa rolnego będzie kwalifikowane jako dopuszczalna zmiana zobowiązania realizowanego w ramach pakietu 1. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" składa się na wspólnym formularzu z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie i ONW, w tym samym terminie czyli od 15 marca do 15 maja 2013 roku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com