Produkcja Roślinna

rolnosrod.jpgOd 15 marca do 15 maja ARiMR  przyjmuje wnioski o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 roku. W tegorocznych zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich i ONW nie ma istotnych dla rolników zmian w porównaniu z 2012 rokiem, natomiast są one dla rolników ubiegających się o przyznanie płatności w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy":

jabka.jpg12 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Proponowana zmiana umożliwi dokonanie wpisu do krajowego rejestru ok. 50 tradycyjnie uprawianych odmian roślin sadowniczych (jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni), które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC (spełniającego minimalne wymagania) i dla których były sporządzone opisy odmian – bez przeprowadzania badań OWT (badanie odrębności, wyrównania i trwałości). Podmioty zainteresowane dokonaniem wpisu do krajowego rejestru takich odmian będą mogły składać wnioski do końca września 2013 r.
arimr_cd4870e10d.jpgZgodnie z nowymi zasadami od roku 2013 jest możliwość dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, polegającej na zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza. Każde powiększenie gospodarstwa rolnego będzie kwalifikowane jako dopuszczalna zmiana zobowiązania realizowanego w ramach pakietu 1. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" składa się na wspólnym formularzu z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie i ONW, w tym samym terminie czyli od 15 marca do 15 maja 2013 roku

arimr_cd4870e10d.jpgZ nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął śnieg, odsłaniając wyschnięte trawy, które, w wielu miejscach mogą być celowo podpalane. Są ludzie, którzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się wyschniętych traw oraz chwastów. Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie tych pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe, aż do pozbawienia, w przypadku rolników, całej kwoty płatności obszarowych finansowanych z budżetu UE włącznie!!! Jak co roku ARiMR stara się uzmysłowić, ile złego ten proceder przynosi  i apeluje o zaprzestanie wiosennego podpalania suchych traw.

tyton.jpgAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy w roku 2013 zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności do tytoniu, zobowiązani są do zawarcia do 14 marca 2013 r. umowy na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowy kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego. Ponadto rolnicy, aby otrzymać taką płatność muszą uprawiać tytoń w wyznaczonym rejonie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com