nawoz

W odpowiedzi na prośbę Zarządu KRIR (pismo z 5.06.2019 r.) o udostępnienie szczegółowych informacji nt. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że Program ze względu na swoją specyfikę i innowacyjny charakter, podczas opracowywania wymagał pogłębionej analizy i dodatkowych konsultacji międzyresortowych. W dniu 12 czerwca 2019 roku ogłoszony został pierwszy nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które we współpracy z okręgowymi stacjami chemiczno — rolniczymi, udzielać będą dotacji posiadaczom użytków rolnych na warunkach określonych w ww. programie (w załączeniu).

NFOŚiGW  poinformował, że kwalifikowalność dla całego programu określona została na okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r., a zatem faktury wystawione tylko w tym okresie mogą zostać uznane za kwalifikowane do dofinansowania.

Program nie określa terminu ważności  badania próbki gleby. Opinię w zakresie celu środowiskowego wymaganej masy składnika odkwaszającego po przeprowadzonej analizie wydaje właściwa miejscowo Okręgowa Stacja Chemiczno—Rolnicza.

Więcej informacji  zamieszczono na stronie KRIR i Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Wnioski  o dofinansowanie można pobrać ze stron internetowych okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.

Wykaz okręgowych stacji chemiczno-rolniczych i ich zasięg terytorialny znajduje się na stronie KSChR.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com