Pozostałe

krir.jpgZ początkiem lipca br., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przesłał do Kancelarii Sejmu opinię dotyczącą poselskiego projektu ustawy o Funduszu Poręczeń, likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych oraz zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - zgłoszonego przez Ruch Palikota - kopia wystąpienia
arimr_cd4870e10d.jpgWielu rolników, którzy otrzymują z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2004 - 2006 i PROW 2007 - 2013 "Renty strukturalne", zastanawia się co będzie po osiągnięciu przez nich 65 roku życia. Część z nich martwi się, że może wówczas pozostać bez środków do życia, ponieważ nie będą im przysługiwały unijne renty, a nie nabędą jeszcze praw do rolniczych emerytur wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W takiej sytuacji mogą znaleźć się mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1947 r., którym renta strukturalna została przyznana na okres krótszy niż do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego ustawą o emeryturach i rentach obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

sejm.jpgW drugiej połowie czerwca br. do Biura KRIR wpłynął z Kancelarii Sejmu poselski projekt "ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz niektórych innych ustaw" złożony przez Klub Poselski „Ruch Palikota”. Projekt został przekazany do konsultacji z wijewódzkimi izbami rolniczymi, spotykając się z żywym sprzeciwem rolników. Wobec tego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaopiniował negatywnie  przedstawiony projekt.

rolnictwo.jpg19 lipca br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami środowiska rolniczego. Oprócz przedstawiciela samorządu rolniczego w obradach uczestniczyli również przedstawiciele organizacji rolniczych, oraz organizacji zrzeszających przetwórców, a także szefowie agencji rolniczych i inspekcji oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych. Podczas spotkania omówiono m.in. wyniki kompromisu politycznego między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie reformy WPR przyjętego w dniach 24 – 26 czerwca 2013 r., kwestie gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

arimr_cd4870e10d.jpgAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych (linia kredytowa o symbolu CSK). W dniu 22-11-2012 r. na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line" Agencja udostępni współpracującym bankom dodatkowe środki w kwocie 4 mln zł z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów udzielanych w 2012 r. Łącznie na 2012r. na pomoc polegającą na częściowej spłacie za kredytobiorcę kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych przekazana zostanie bankom kwota 13 mln zł. O kredyt z linii CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku Pekao S.A. Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne w zakładce "Pomoc krajowa "

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com