Pozostałe

sejm.jpgW trakcie 46. posiedzenia Sejmu, które odbyło sie w dniach 23-26 lipca br., Izba znowelizowała ustawę o scalaniu i wymianie gruntów, czyli dotyczącą procesu likwidującego rozbicie gospodarstw rolnych na niewielkie działki o różnych kształtach i rozmiarach. Nowe rozwiązania mają umożliwić częstsze i skuteczniejsze stosowanie procedury scaleniowej, która ułatwia prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Nowelizacja rozszerza katalog uczestników scalenia o inwestora, rozumianego jako podmiot realizujący lub zamierzający realizować inwestycję celu publicznego.

rolnictwo.jpg25 lipca br. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi resort rolnictwa przedstawił informację o planowanych cięciach budżetowych na rolnictwo, w związku z planowaną zmianą budżetu państwa na 2013 r. W związku z podjęta decyzją o nowelizacji budżetu na 2013 r. MRiRW zostało zobowiązane do zmniejszenia planu wydatków o 463,6 mln zł. Resort zaproponował zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 365,6 mln zł. Oszczędności powstały w dopłatach do oprocentowania  kredytów w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5% na 2,75%.

wykres.pngRealizując wniosek z IX Posiedzenia KRIR, które odbyło się 22 maja br., Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskem o waloryzację corocznej wysokości premii zalesieniowej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS z wykorzystaniem środków uzyskanych z zaprzestania wykonywania co roku ortofotomap. Resort rolnictwa udzielił następującej odpowiedzi.

komisja_europejska.jpgKomisja Europejska chce zreformować unijny Fundusz Solidarności, który udziela wsparcia finansowego w wypadku klęski żywiołowej krajom członkowskim i państwom przystępującym do UE. Przyjęty 25 lipca br. wniosek ma na celu uproszczenie funkcjonowania Funduszu i zwiększenie jego skuteczności, między innymi poprzez wprowadzenie wyraźniejszych kryteriów korzystania z jego pomocy. Od 2002 roku, gdy Fundusz Solidarności powstał, 23 kraje, w tym Polska, otrzymały w sumie 3,2 miliarda euro.

dir.jpgNa wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej w czerwcu br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w sprawie rygorystycznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania punktów aptecznych. Zarząd KRIR zwracał uwagę na brak dostępu do odpowiedniego asortymentu leków na terenach wiejskich oraz wnosił o interwencję w tej sprawie już w grudniu 2009 r. Jednak problem, który w swoich wystąpieniach sygnalizował samorząd rolniczy, nadal nie został rozwiązany. Dlatego też, Zarząd KRIR postanowił ponowić swój postulat. Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com