Flaga UE KSOW3 1 PROW 2014 2020 logo kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucją odpowiedzialną za treść jest Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W dniach 29-30 września 2022 r. w Hotelu 500 w Zegrzu Krajowa Rada Izb Rolniczych zrealizowała operację pn. „Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, która składała się z konferencji pod tym samym tytułem 29 września oraz warsztatów tematycznych w dniu 30 września.

Operację zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowana operacja skierowana była do 100 uczestników - rolników – liderów, przedstawicieli środowiska rolniczego, działających w strukturach wojewódzkich izb rolniczych, pracowników izb rolniczych z terenu całego kraju.

W trakcie trwania Konferencji zostały omówione tematy:

Definicja aktywnego rolnika w ujęciu krajowym i europejskim a możliwości korzystania z działań przewidywanych w Planie Strategicznym w ramach II filaru – omówił Prof. Walenty Poczta,

Wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście wpływu na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych w Polsce – ujęte w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 (korzystanie z kredytów, ubezpieczeń, różnicowania dochodów, odnawialnych źródeł energii) – omówił Prof. Mariusz Matyka

Aspekty prowadzenia gospodarstw rolnych z wykorzystaniem edukacji, doradztwa jako innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz zarządzania gospodarstwem – przedstawił Prof. Arkadiusz Sadowski

Wymagania środowiskowo – klimatyczne przewidziane w I filarze WPR (ekoschematy) a rozwój produkcji ekologicznej - szansa dla gospodarstw rodzinnych w Polsce w kontekście wymogów Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) Prof. Jerzy Kozyra

Wykładowcy wzięli również udział w warsztatach, które odbywały się drugiego dnia operacji w mniejszych grupach. Każdy z wykładowców prowadził panel dyskusyjnych z omawianego przez siebie tematu.

Celem konferencji i warsztatów było umożliwienie przedstawicielom środowiska rolniczego nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami nauki oraz zapoznania się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami nt. szans i możliwości jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w nowej perspektywie finansowej WPR, jak również upowszechnianie wiedzy z zakresu rozwiązań, które przyczynią się do podniesienia ich konkurencyjności.

Wnioski z konferencji oraz warsztatów >>>

Materiały z konferencji oraz warsztatów.

materiały informacyjne z realizowanej konferencji : >>>

Prezentacje z Konferencji:

1.Prof. W.Poczta

2.Prof. M.Matyka

3.Prof. A.Sadowski

4.Prof. J.Kozyra

Prezentacje z warsztatów:

1. Prof. W.Poczta

2.Prof.M.Matyka

3.Prof. A.Sadowski

4.Prof. J.Kozyra

 

Operacja współfinansowana ze środków „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

ksow

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com