choroba

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. wystąpił 13 kwietnia 2021 r. o ujednolicenie wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem epidemiologicznym, objęcie izolacją.

Obowiązujące obecnie przepisy są niejasne i niezrozumiałe jest dlaczego osoby chore otrzymują niższe świadczenie niż osoby przebywające na kwarantannie. Zdarzają się nawet sytuacje, kiedy rolnik chcąc uniknąć przebywania na kwarantannie, która niewątpliwie utrudnia prowadzenie gospodarstwa, poddaje się testowi i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostaje pozbawiony prawa do świadczenia należnego na kwarantannie. Następuje tzw. zamiana kwarantanny na izolację.

W odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo znak OPS.zs.071.16.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.) na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie ujednolicenia ww. świadczeń czytamy, że przygotowana została propozycja zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). Proponowana zmiana dokonuje poszerzenia obecnie ujętych w ustawie sytuacji będących podstawą do ubiegania się przez rolnika i domownika o zasiłek w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19 (kwarantanna, hospitalizacja i objęcie nadzorem epidemiologicznym), także o objęcie izolacją.

Przedstawiając powyższe Zarząd Krajowej Rady wystąpił o wprowadzenie powyższej regulacji ewentualnie udzielenie informacji, czy zaproponowane rozwiązania zostały przyjęte i kiedy wejdą w życie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com