choroba

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 8 lutego 2021 r. na temat rozbieżności w świadczeniach otrzymywanych z KRUS przez rolników, w przypadku zachorowania bądź podejrzenia zakażenia COVID-19, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał następujące informacje w tej sprawie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzegło problem sygnalizowany przez Pana Prezesa i przedstawiany nam również przez rolników w licznych rozmowach telefonicznych oraz korespondencji listowej. Po przeanalizowaniu przyczyny różnego wsparcia dla osób, które zmuszone zostały decyzją administracyjną do ograniczenia lub zaprzestania swojej działalności w związku z chorobą wywołaną przez Covid-19, przygotowana została propozycja zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zmiana dokonuje poszerzenia obecnie ujętych w ustawie sytuacji będących podstawą do ubiegania się przez rolnika i domownika o zasiłek w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19 (kwarantanna, hospitalizacja i objęcie nadzorem epidemiologicznym), także o objęcie izolacją.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com