Działalność Rady

traktor28 października 2015 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Posiedzenia Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, które miało miejsce 9 października br., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie o zastosowanie interpretacji dotyczącej uznania za kwalifikującą się operację zakupu sprzętu np. traktora u w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” (modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020), pomimo dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 tego samego sprzętu, w przypadku beneficjenta, który znacząco powiększył swoje gospodarstwo.

lasyZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek dotyczący zalesiania zgłoszony w dniu 9 października 2015 r. podczas III Posiedzenia Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, zwrócił się w dniu 22 października 2015 r. do ministra rolnictwa i rozowju wsi w sprawie obecnie obowiązującego rozporządzenia dotyczącego zalesienia, które zawiera kryteria pozwalające na zalesienie każdej klasy gruntów rolnych, nawet tych o wysokiej bonitacji.

img-0513W dniu 09 października 2015 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się pierwsze w obecnej kadencji Izb Rolniczych posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Rada do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich składa się z przedstawicielek wojewódzkich Izb Rolniczych z całego kraju i jest organem opiniodawczo – doradczym Krajowej Rady Izb Rolniczych.

zywnoscW dniu 7 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się Posiedzenie Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Jednym z tematów poruszanych na Posiedzeniu było omówienie trwających w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz resortach rolnictwa i zdrowia prac nad zmianą przepisów regulujących sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych.     

1a

W dniu 7 marca 2015 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się II Posiedzenie Rady Ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Podczas spotkania Rada omówiła stan prac nad przepisami dotyczącymi sprzedaż bezpośredniej. Zostały omówione postulaty dotyczące sprzedaży bezpośredniej, które stwarzałyby rolnikom możliwość sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie w celu uzyskiwania dodatkowego dochodu bez konieczności zgłaszania i prowadzenia działalności gospodarczej. Panie zawnioskowały o skierowanie listu do Pani Premier oraz Pana Prezydenta z prośbą o interwencję i podjęcie działań do przyjęcia ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Przy opracowywaniu przepisów warto by opierać się na wzorcowych przykładach sprzedaży bezpośredniej, jakie są we Włoszech, Francji, Austrii czy Niemczech. Uczestniczki spotkania ustaliły również podniesienie tematu sprzedaży bezpośredniej podczas Debaty z Panią Prezydentową Anną Komorowską w dniu 8 marca 2015 r. pt. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com