szczepionkaW odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas III Konferencji Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w sprawie rozszerzenia kalendarza szczepień ochronnych poprzez wprowadzenie szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV) jako obowiązkowe, resort zdrowia przekazał wyjaśnienia, iż Rada Sanitarno Epidemiologiczna w swoich rekomendacjach wskazała na potrzebę wprowadzenia szczepień przeciwko HPV do Programu Szczepień Ochronnych (PSO), jako jedną z wielu potrzeb.

Rozszerzanie Programu Szczepień Ochronnych przez Ministra Zdrowia, uwzględnia potrzeby oraz korzyści zdrowotne wynikające z realizacji szczepień obowiązkowych dla całego społeczeństwa. W związku z powyższym na najbliższe lata Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych wyznaczył inne priorytety dotyczące realizacji PSO, w tym wprowadzenie szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że objęcie finansowaniem w ramach PSO szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu nie jest obecnie możliwe i w perspektywie najbliższych lat Departament Matki i Dziecka nie ma możliwości zaplanowania wydatku (250-300 min zł) jaki wiąże się z koniecznością kupienia szczepionki HPV do szczepień populacyjnych.

Niezależnie od możliwości, które w profilaktyce raka szyjki macicy powstały w związku z opracowaniem szczepionki przeciw niektórym onkogennym szczepom wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), badania cytologiczne szyjki macicy (tj. cytologia) pozostają niezwykle ważne powinny być prowadzone zgodnie z aktualnymi zaleceniami W ramach zorganizowanego skryningu populacyjnego

Zastosowane szczepionki przeciwko HPV prawdopodobnie zapobiega wielu zachorowaniom na raka szyjki macicy, nie mniej jednak, badanie cytologiczne poparte właściwą edukacją promującą zachowania prozdrowotne jest najbardziej skutecznym narzędziem do osiągniecia sukcesu we wczesnym wykrywaniu, diagnozowaniu leczeniu oraz obniżaniu współczynnika śmiertelności kobiet na raka szyjki macicy w Polsce. Kobiety musza mieć, świadomość, że szczepionka nie gwarantuje ochrony przed wszystkimi typami wirusa HPV, wobec czego konieczne jest wykonywanie przesiewowych badań cytologicznych niezależnie od zaszczepienia. Stosowanie szczepionek przeciwko HPV nie może zwalniać kobiet z odpowiedzialności i z konieczności wykonywania badań profilaktycznych, a także nie może wpływać na bagatelizowanie przez kobiety problemów zdrowotnych natury ginekologicznej.

Przekazano również informacje, że w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie związanym z profilaktyką raka szyjki macicy, zalecane jest przede wszystkim wykonywanie, przez kobiety w wieku 25-59 lat, w interwale 3-letnim, profilaktycznej cytologii, która finansowana jest przez NFZ w ramach programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki raka szyjki macicy". Również w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych finansowane są działania związane z koordynacją i monitorowaniem jakości profilaktyki raka szyjki macicy, w tym szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i kontrola jakości wykonywanych badań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com