SUSZAW odpowiedzi na wnioskek KRIR złożony dnia 26 sierpnia 2015 r. o odroczenie terminów wysiewu  poplonów i międzyplonów ścierniskowych, obowiązujących rolników realizujących pakiet ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodwiskowo-klimatycznego PROW 2014-20 oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-13 oraz o wyjaśnienie, jaki termin siewu obowiązuje rolników, którzy ostatni rok realizują pakiet ochrona gleb i wód w ramach PROW 2007-13, Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi poinformowało pismem z dnia 31 sierpnia 2015 roku jak następuje:

Na stronie internetowej resortu rolnictwa, w podanych lokalizacjach: link >>>, link >>>

"został umieszczony komunikat dla rolników realizujących w zakresie międzyplonów: pakiet 8. Ochrona gleb i wód działania Program rolno środowiskowy PROW 2007-2013 oraz pakiet 2. Ochrona gleb i wód Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, a także pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - w odniesieniu do praktyki dodatkowej.

W komunikacie tym szczegółowo opisano sposób postępowania w przypadku braku możliwości wysiania międzyplonu.

Jednocześnie, odpowiadając na pytanie dotyczące terminu wysiewu międzyplonów w przypadku rolników, którzy ostatni rok realizują zobowiązanie w ramach pakietu 8. Ochrona gleb i wód działania Program rolno środowiskowy PROW 2007-2013, przekazuję następujące informacje.

Rolnicy, którzy ostatni rok  realizują zobowiązanie podjęte w ramach PROW 2007-2013 to rolnicy, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011. Zobowiązania podjęte w ramach działania Program rolnośrodowiskowy w roku 2011, zgodnie z przepisami unijnymi tj. klauzulą weryfikacji, nie wymagały dostosowania do ram prawnych nowego okresu programowania, dlatego też dla tych rolników wymogi pakietu, w tym termin wysiewu międzyplonów nie uległ zmianie i:

  • w przypadku międzyplonu ozimego wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września;
  • w przypadku międzyplonu ścierniskowego wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego powinno nastąpić również najpóźniej do dnia 30 września."

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com