pole3

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z kwietnia 2023 roku o wydanie interpretacji w zakresie zakazu prowadzenia tej samej uprawy w plonie głównym dłużej niż 3 lata, resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienie:

"Mając na uwadze, że w 2022 r. podjęto decyzję o derogacji od stosowania normy GAEC 7 w 2023 r. (o czym informowano we wcześniejszej korespondencji, jak również informacja w tym zakresie była publikowana na stronie internetowej MRiRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odstepstwo-od-zakazu-produkcji-naugorach--rozporzadzenie-ke-opublikowane

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zasady-stosowania-odstepstwdotyczacych-produkcji-na-ugorach-i-zmianowania-upraw-w-2023-roku)

to zgodnie z powyższym pierwszym rokiem kontroli realizacji normy będzie rok 2024.

Niemniej jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników wspólnie z Komisją Europejską została wypracowana korzystna dla rolników interpretacja wdrażania wymogów normy GAEC 7 w części dotyczącej zmianowania upraw, co oznacza, że Agencja będzie weryfikować:

1) w roku 2024, czy na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych w gospodarstwie w porównaniu z rokiem 2023 jest prowadzona inna uprawa w plonie głównym;

2) na powierzchni wszystkich gruntów ornych prowadzenie takiej samej uprawy nie dłużej niż przez 3 lata, począwszy od roku 2023.

Oznacza to, że w 2026 r. taka sama uprawa w plonie głównym na tej samej działce rolnej w ramach całego gospodarstwa nie może się powtórzyć.

Jednocześnie, nadal zgodnie z przepisami krajowymi warunki dotyczące zmianowania określone w ww. pkt 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeżeli rolnik wysieje na danej powierzchni w poprzednim roku (w odniesieniu do pkt 1, tj. zmianowania na 40% gruntów ornych) lub w ciągu trzech poprzednich lat (w odniesieniu do pkt 2, tj. zmianowania na wszystkich gruntach ornych), wsiewkę lub międzyplon ozimy lub międzyplon ścierniskowy.

Komunikat w tej sprawie został również umieszczony na stronie internetowej resortu rolnictwa. Niemniej jednak MRiRW zwraca się z uprzejmą prośbą o dalszą dystrybucję tej informacji."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com