pszenica zboże Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 kwietnia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o rozszerzenie pomocy dla producentów rolnych, którzy poniośli straty w związku twarciem rynku dla produktów spożywczych z Ukrainy oraz o rozważenie możliwości rozwiązania przedstawionych problemów.

Rolnicy, którzy sprzedali zboże podmiotom innym niż te, które prowadzą działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż nie będą mogli otrzymać zapowiadanej dla rolników dopłaty do zbóż. W trwającym obowiązującym obecnie naborze (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21.04.2023 r. zm. rozporządzenie w spr. Szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań ARiMR związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacji nadzwyczajnej w sektorze zbóż), o dopłaty do zbóż będą mogli ubiegać się producenci rolni, którzy przedłożą oświadczenie, że dokonali sprzedaży pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2023 r. i do złożonego wniosku o wsparcie dołączą stosowne kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające taką właśnie sprzedaż.

Jednak w praktyce rolnicy sprzedawali zboże nie tylko do młynów, paszarni czy też do firm prowadzących handel zbożem ale sprzedali zboże do innych podmiotów np. do kurników, ferm drobiu czy też trzody chlewnej i zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem zostali wykluczeni z możliwości skorzystania z dopłat do zboża. Również rolnicy, którzy sprzedawali w ramach handlu bezpośredniego na targowiskach nie będą mogli otrzymać pomocy.

W związku z powyższym, samorząd rolniczy postuluje rozszerzenie grupy producentów rolnych, którzy będą mogli ubiegać się o dopłaty do zbóż o rolników którzy sprzedali zboże podmiotom które w PKD nie mają wpisanego kodu przetwórstwa lub handlu zbożem, w szczególności hodowców drobiu i producentów mięsa drobiowego, jaj, hodowców trzody chlewnej i producentów wieprzowiny.

Samorząd rolniczy wnosi również o rozszerzenie zakresu pomocy o inne produkty rolne, których producenci ponieśli straty.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com