projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej w zakresie zmian w prawie żywnościowym tj.

- projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr../.. z dnia…..zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wzorów dokumentów dla informacji dotyczących łańcucha żywnościowego i wykazów zatwierdzonych zakładów sektora spożywczego (SANCO/10514/2014 rev. 1),

- projekt Komisji Europejskiej zawierający załączniki 1 i 2 do ww. projektu rozporządzenia (SANCO/10514/2014 rev. 1),

które będą omawiane podczas najbliższych posiedzeń Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt Sekcja: Bezpieczeństwo Biologiczne Łańcucha Żywnościowegooraz Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. Legislacji Weterynaryjnej.

W ww. projektach proponuje się przede wszystkim określenie wzoru dokumentu dla informacji dotyczących łańcucha żywnościowego. Obowiązek przekazywania takich informacji przez rolników do rzeźni wynika wprost z rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), załącznik II, sekcja III.

Obecnie w organach Komisji Europejskiej rozpoczęto prace nad określeniem wzoru dokumentu zawierającego informacje dotyczące łańcucha żywnościowego, o których  mowa w ww. rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, w odniesieniu do świń przeznaczonych do rzeźni. Następnie planowane są prace nad określeniem takich wzorów dla pozostałych gatunków zwierząt gospodarskich, poczynając od drobiu.  

projekt do pobrania >>>

ocena skutków regulacji >>>

termin zgłaszania uwag: 24 kwietnia 2014 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com