Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

traktor.jpg7 marca br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad rozporządzeniem PE i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej COM (2011) 625. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW - Krystyna Gurbiel. W I półroczu 2013 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Irlandia, która kontynuuje prace nad reformą WPR, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach nierozstrzygniętych zidentyfikowanych przez prezydencję cypryjską w raporcie prezydencji z postępów prac (dokument Rady 17592/12). Plan prac przedstawiony przez prezydencję irlandzką zakłada osiągnięcie porozumienia na poziomie Rady do końca marca 2013 r. oraz wypracowanie porozumienia międzyinstytucjonalnego (Rada UE - Parlament Europejski - Komisja Europejska) do końca czerwca 2013 r.

sejm.jpg21 lutego br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministrów: Spraw Zagranicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Piotr Serafin,  poinformował o wynikach dyskusji z 7-8 lutego 2013 r. nad unijnymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi, które stały się wyłącznym przedmiotem obrad lutowej Rady Europejskiej. 8 lutego br. Rada Europejska osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych, w których określono priorytety budżetowe UE na lata 2014-2020.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com