Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

sejm.jpg23 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1698 i 1814). W czasie drugiego czytania zgłoszono 6 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in. wprowadzenie możliwości opracowania i wdrożenia programu zwalczania innych chorób zakaźnych zwierząt niż te, o których mowa w dotychczasowych przepisach oraz doprecyzowanie zasad, na jakich Główny Lekarz Weterynarii występuje do Komisji Europejskiej o uznanie Polski lub regionu na jej terenie za wolny od danej choroby zakaźnej zwierząt.

sejm.gif17 kwietnia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 17 w sprawie zmian warunków finansowania rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat nr 17.

 „Co dalej z systemem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi rolników?”  - pod takim tytułem odbyło się 10 marca br. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej. Głównym pytaniem, które zadali sobie członkowie Komitetu było: czy system ubezpieczeń społecznych rolników sprzyja przemianom struktury agrarnej i czy powinien on te zmiany stymulować czy hamować, a także jak ewentualnie wpłynie na rozwój rolnictwa w Polsce wprowadzenie podatku dochodowego od działalności rolniczej.

sejm.jpg3 kwietnia 2013 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem z dnia 27 marca 2012 r. powołał zespół ds. opracowania programu wsparcia sektora trzody chlewnej, tworzą go eksperci produkcji trzody, przedstawiciele producentów, rolników, instytutów naukowo-badawczych oraz dyrektorzy departamentów.

sejm.jpg20 marca br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego jest spowodowana zmianami przepisów Unii Europejskiej dotyczącymi systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie rybołówstwa oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com