Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

sejm.jpg22 stycznia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Krzysztof Jurgiel (PiS). Projekt dotyczy wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, nie gwarantujące zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Komisja odrzuciła wnioski: o odrzucenie projektu oraz o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

 

grunty.jpg9 stycznia 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925).Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Mirosław Maliszewski (PSL). Projekt dotyczy zbywania wszystkich nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze przetargu ograniczonego; wyjątkiem od tej zasady będzie sprzedaż w trybie pierwszeństwa w nabyciu (m.in. były właściciel nieruchomości, dzierżawca) oraz na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

 

sejm.gif8 stycznia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 2000). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
 
 

traktor.jpg21 listopada br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i odrzuciła wniosek posła Zbigniewa Dolaty (PiS), zgłoszony na posiedzeniu Komisji w dniu 20 listopada br. o odrzucenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 18, w sprawie przygotowania programu odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej. Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat nr 18. Komisja rozpatrzyła również informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dochodach ludności rolniczej w Polsce oraz o opłacalności produkcji rolniczej w Polsce.
 
 

sejm.jpg20 listopada br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druki nr 1793 i 1840). W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in.: uproszczenie i doprecyzowanie obowiązków nakładanych na podmioty uczestniczące w produkcji i handlu winem w zakresie składania deklaracji i sporządzania informacji statystycznych na potrzeby monitorowania rynku oraz w zakresie dokumentów towarzyszących przewozowi produktów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com