Sejm 3

43 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Planowane posiedzenia Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 czerwca 2017 (środa),

godz. 8:30 sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C)

Wspólne posiedzenie komisji: Finansów Publicznych  (FPB), Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  (GMZ), Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  (OSZ) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (RRW)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne (druk nr 1529).

godz. 10:30 sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D)

Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej - stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników.

godz. 13:00 sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D)

Nastąpiła zmiana sali i porządku dziennego posiedzenia.

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1593).

Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju i Finansów oraz Zdrowia na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim.

8 czerwca 2017 (czwartek)

godz. 9:30 sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)

Nastąpiła zmiana sali.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat informatyzacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych jednostek – stan obecny, koszty utrzymania oraz planowane zmiany.

godz. 12:00   sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)  (RRW)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com