sejm

Na 41 Posiedzeniu Sejmu RP zaplanowane zostały następujące posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

9 maja 2017 (wtorek),

o godz. 11:00 - posiedzenie wyjazdowe w województwie łódzkim, w siedzibie Spółki "Agrecol" w Wieruszowie. Przedstawione zostaną informacje: o znaczeniu nawozów naturalnych i organicznych, w strategii wzbogacania i ochrony gleb oraz o stosowaniu oraz bezpieczeństwie stosowania środków ochrony roślin w uprawach nieprofesjonalnych i rolniczych. W programie zaplanowano wizytę w zakładzie produkcyjnym Spółki "Agrecol".

10 maja 2017 (środa),

o godz. 11:15  - Informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenie dla rolnictwa i handlu małoformatowego,

oraz rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.

O godz. 14:00 - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski. Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy, które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych.

11 maja 2017 (czwartek),

o godz. 09:30  - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r. oraz

informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat informatyzacji resortu oraz podległych jednostek – stan obecny, koszty utrzymania oraz planowane zmiany.

O godz. 11:00  - Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła.

O godz. 14:30  Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424). Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

12 maja 2017 (piątek),

o godz. 08:15  Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby oraz

rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

opracowanie: Grzegorz Anczewski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com