sejm.jpg21 lutego br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministrów: Spraw Zagranicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Piotr Serafin,  poinformował o wynikach dyskusji z 7-8 lutego 2013 r. nad unijnymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi, które stały się wyłącznym przedmiotem obrad lutowej Rady Europejskiej. 8 lutego br. Rada Europejska osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych, w których określono priorytety budżetowe UE na lata 2014-2020.
 
 
 
 
Minister poinformował, że pomimo zmniejszonego budżetu unijnego alokacje dla Polski wzrosną o 4,3 mld euro, tj. ponad 4%. Tym samym Polska będzie największym beneficjentem budżetu na lata 2014-2020.

Komisja wysłuchała informacji Ministrów: Rozwoju Regionalnego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad projektem rozporządzenia COM (2011) 615, w tym nad: Wspólnymi Ramami Strategicznymi; umową partnerską między Polską a UE; kontraktami wojewódzkimi oraz informacji na temat sposobu ujęcia zagadnień związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich: we Wspólnych Ramach Strategicznych; w umowie partnerskiej między Polską a UE; w krajowym programie reform do 2020 roku.

Na politykę spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro i w nowej perspektywie nadal pozostanie największym beneficjentem tej polityki. Najważniejszymi ustaleniami dotyczącymi polityki spójności są m.in. zwiększenie do 2,5 mld euro alokacji dla instrumentu „Żywność dla ubogich” w ramach alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego. W poprzedniej propozycji budżetu kwota ta była o 400 mln euro niższa. Utworzono też nowy instrument  - Inicjatywę na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Dla Polski na wsparcie bezrobotnej młodzieży przewidziano kwotę ok. 180 mln euro.

Zgodnie z projektem rozporządzenia COM (2011) 615 interwencja w ramach  funduszy Wspólnych Ram Strategicznych wpisywać się będzie w cele tematyczne, które obejmują także: podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienie i mobilność pracowników, edukację i innowacyjność.

Rząd polski będzie pracował nad dalszym uszczegółowieniem przepisów zawartych w założeniach Umowy Partnerstwa i ich rozwinięciem w dokumencie Umowa Partnerstwa. W założeniach Umowy Partnerstwa  przewidziano, że przyszły Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie stanowić kontynuację i rozwinięcie kierunków wsparcia  realizowanych po przystąpieniu Polski do UE. Zakłada się, iż w latach 2014-2020 realizowanych będzie sześć priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które wpisują się w cele tematyczne określone w projekcie rozporządzenia COM (2011) 615.

W posiedzeniu uczestniczyli:  podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  Krystyna Gurbiel oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Paweł Orłowski.
 
Źródlo: sejm.gov.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com