• Centrum Doradztwa Rolniczego
  Zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich
 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
  Ma za zadanie wdrażanie lub wspieranie wdrażania programów na rzecz rolnictwa, obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem w tym rybołówstwa, rybactwa i leśnictwa oraz rzygotowywanie oraz upowszechnianie analiz ekonomicznych w zakresie polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania rynków rolnych, monitorowanie rynków rolnych, upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania Unii Europejskiej w sektorze rolno-żywnościowym oraz Wspólnej Polityki Rolnej
 • Centralna Biblioteka Rolnicza
  CBR jest biblioteką naukową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiada oddział w Puławach. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, itp.

 • Agro-Market24
  Giełda Rolna Agro-Market24 to miejsce gdzie rolnicy i sadownicy mogą sprzedawać swoje owoce, warzywa, zboża, grzyby oraz inne płody rolne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com