• Centrum Doradztwa Rolniczego
  Zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich
 • System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce
  Serwis prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Centralna Biblioteka Rolnicza
  CBR jest biblioteką naukową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiada oddział w Puławach. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, itp.

 • Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
  Ma za zadanie wdrażanie lub wspieranie wdrażania programów na rzecz rolnictwa, obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem w tym rybołówstwa, rybactwa i leśnictwa oraz rzygotowywanie oraz upowszechnianie analiz ekonomicznych w zakresie polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania rynków rolnych, monitorowanie rynków rolnych, upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania Unii Europejskiej w sektorze rolno-żywnościowym oraz Wspólnej Polityki Rolnej
 • Internetowa Giełda Rolna e-WGT S.A.
  Internetowa Giełda Rolna e-WGT S.A. to SYSTEM PRZETARGOWY oraz TRANSAKCYJNA TABELA OFERT. Producenci rolni lub przedsiębiorcy chcący kupić albo sprzedać towar na e-WGT mogą to zrobić samodzielnie po spełnieniu kilku wymogów

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: