IMG 4331 00102332Przedstawiciele izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej spotkali się 6 czerwca 2023 r. w Rácalmás na Węgrzech, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące rolnictwa i współpracy. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK), Krajowej Rady Izb Rolniczych w Polsce (KRIR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK) oraz Izby Rolniczej Republiki Czeskiej (AKČR), było okazją do dyskusji na temat bieżących wyzwań branży rolniczej. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

Jednym z omawianych tematów było podsumowanie demonstracji V4+ w Brukseli, która odbyła się 23 maja 2023 r. Przedstawiciele organizacji rolniczych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii zjednoczyli się, domagając się przedłużenia zakazu importu ukraińskich płodów rolnych do połowy czerwca 2024 r. Rolnicy z tych państw członkowskich chcieli mieć możliwość zebrania i przechowywania tegorocznych zbiorów. Podkreślono konieczność utrzymania zakazu, aż do zbudowania długoterminowych środków odporności. Ponadto zaapelowano o natychmiastowe działania w celu zwolnienia pojemności magazynowej.

IMG 4304  IMG 4320   IMG 4327

Zebrani skupili się na sytuacji rynkowej w ich krajach. W złożonej petycji w dniu 23 maja 2023 r. do Komisarza Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w której postulowano rozszerzenie zakazu importu różnych produktów, takich jak jaja, mięso drobiowe, miód, olej, mąka pszeniczna, mąka kukurydziana, cukier, owoce, warzywa i żywność przetworzona, zażądano również utworzenia funduszu wsparcia dla rolników z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku ostatnich wydarzeń. Zaproponowano wzmocnienie standardów jakości i bezpieczeństwa produktów rolnych we wszystkich zaangażowanych krajach oraz udoskonalenie systemów kontroli i certyfikacji w celu zapewnienia zgodności z wymaganymi normami.

Przedstawiciele izb rolniczych podkreślili również potrzebę oceny istniejących instrumentów zarządzania kryzysowego w Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Wskazano, że doświadczenia związane z pandemią COVID-19 i wojną wykazały, że obecne mechanizmy nie są wystarczające w sytuacjach kryzysowych o tak dużym zasięgu. Zaproponowano przegląd siatki bezpieczeństwa w ramach przeglądu śródokresowego WPR, aby skuteczniej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi dotykającymi wszystkie sektory.

Przedstawiciele izb rolniczych V4 omówili wpływ różnych strategii, takich jak rozporządzenie dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów (SUR), prawo o odtwarzaniu przyrody, dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED) i nowe rozporządzenie w sprawie działalności przemysłowej powodującej znaczny wpływ na środowisko na Wspólną Politykę Rolną. Zwrócono uwagę na potrzebę harmonijnej integracji tych strategii w ramach WPR, uwzględniając aspekty ochrony środowiska i opłacalności ekonomicznej sektorów rolnictwa.

Przedstawiciele izb rolniczych zgodzili się na ścisłą współpracę w celu reprezentowania interesów rolników na szczeblu krajowym i unijnym. Uznano, że istniejąca baza organizacyjna i merytoryczna izb oraz współpraca z Komitetami COPA-COGECA umożliwiają lepsze przedstawianie argumentów i żądań przed międzynarodową opinią publiczną. Spotkanie było również okazją do oceny doświadczeń z demonstracji w Brukseli i przeglądu możliwości dalszej współpracy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com