Reprezentanci Rolniczej Izby Republiki Czeskiej (AKČR), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), Węgierskiej Narodowej Izby Rolniczej (NAK), Rolniczej i Spożywczej Słowackiej Izby (SPPK), spotkali się na 63 posiedzeniu izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej (V-4), które odbyło się w w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Balatonfured, Węgry. Przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych na posiedzeniu byli: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Specjalnym gościem posiedzenia był Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

Dyskutowano na następujące tematy:

  1. Wiadomości z rynku, plony, postęp jesiennych prac polowych.
  2. Fundusze marketingowe i promocyjne w krajach V4.
  3. Unijne plany relokacji w odniesieniu do migracji.
  4. Stan Unijnych bilateralnych i multilateralnych umów wolnego handlu i ich wpływ na rynek produktów rolno-spożywczych w krajach V4.

Podczas posiedzenia omówiono bieżącą sytuację na rynkach rolnych. Na podstawie przebiegu zbiorów, tegoroczne zbiory były dość dobre i ilość plonów jest wyjątkowa. W tym samym czasie, wobec zmienności cen, przychód rolników był znacząco mniejszy w porównaniu do zeszłych lat. Reprezentanci izb rolniczych krajów V4 apelują o podjęcie kroków w celu stabilizacji sektora produkcji buraków cukrowych, w związku z wygaśnięciem systemu kwotowego. Istnieją duże obawy o to, że ten rynek stanie wkrótce przed poważnym kryzysem.

Sektor produkcji zwierzęcej ciągle stoi przed wyzwaniem ilości zapasów zgromadzonych na rynku wewnętrznym UE w związku rosyjskim embargo. Dlatego ważnym jest dla naszych krajów odzyskanie dostępu do rynku wschodniego i usunięcia barier unijnych jak najszybciej się da. Jest to tym bardziej pilne, ponieważ nowi gracze rynkowi weszli na utracone rynki i odzyskanie przez nas pozycji nie będzie możliwe lub będzie to bardzo nas kosztowało.

Fundusze promocyjno-marketingowe mogą z pożytkiem służyć naszej działalności w dostępie do rynków. W związku z tym wskazane jest, aby poświęcić coraz więcej uwagi i zasobów zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowym na ten cel, warto również zwrócić uwagę rolników na te możliwości.

W celu rozwiązania problemu dotyczącego migracji w UE, Komisja zaproponowała w kwestii migracji i uchodźców środki z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czemu izby rolnicze V4 są przeciwne. Takie rozwiązanie jest wprowadza dyskrimancję w Wspólnej Polityce Rolnej, gdzie wszyscy rolnicy powinni być równi.

Nie rozumiemy, dlaczego koniecznym jest konkretne wymienienie celu migracji w prawodawstwie spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich, podczas gdy niektóre z przepisów obecnie obowiązujących pozwalają Państwom Członkowskim zapewnić fundusz – według własnego uznania na cele migracji z tych dwóch polityk. Zalecamy usunięcie tej propozycji lub wdrożenie stosowanie środka wyłącznie na zasadzie dobrowolności decyzji Państw Członkowskich.

Już w obecnej sytuacji rynkowej, można stwierdzić, że głównymi zwycięzcami umów wolnego handlu są światowi giganci, którzy mają wielką siłę rynkową i niższe koszty produkcji niż ich europejscy odpowiednicy. Według niektórych prognoz, sektory przemysłowe i usługowe zyskają podczas, gdy europejskie rolnictwo straci na tych umowach na wielu rynkach, szczególnie w produkcji zwierzęcej. Jest tak dlatego, ponieważ podważają one Wspólną Politykę Rolną ustanowioną na dekadach konsensusu i związanej z nim bezpieczeństwa żywności i jakości. Z tego powodu, tylko takie umowy są dopuszczalne, w których z obu stron przestrzega się tych norm. Negocjacje nie mogą mieć takiego rezultatu, który stanowiłby zamach na regulacje rządów krajowych.

Przedstawiciele izb rolniczych Państw grupy V4 rozmawiali również o istotnej roli badań naukowych i innowacji w tworzeniu zrównoważonego rolnictwa. W związku z tym bardzo ważne jest, aby rozszerzyć udział nowych państw członkowskich (kraje centralnej i wschodniej Europy) w badaniach, rozwoju i innowacji sektora rolno-spożywczego i odpowiednim ich finansowaniu, w przeciwnym razie wysoki poziom profesjonalnej wiedzy pozostanie poza naszym regionem. Istnieje potrzeba zajęcia się regionalnymi dysproporcjami dotyczącymi tego zagadnienia.

Dlatego popierto w pełni inicjatywę BIOEAST z jej głównym celem, jakim jest poprawa zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na wiedzy w regione Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciele podpisali list wsparcia deklarując swój wkład i ich otwartości na dalszą współpracę w tej dziedzinie.

                            

Izby rolnicze V4 wysłały wspólny list do:

  • Phila Hogana, Europejskiego Komisarza Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu do aktualnego przeglądu pestycydów, w którym zwrócili się do komisarza do dokonania przeglądu dalszych kroków w związku z pestycydami i odpowiednim podejściu przy podejmowaniu ostatecznej decyzji oraz wzięcia pod uwagę łącznego wpływu nie tylko na sektor rolnictwa, ale jakości żywności i stopy bezrobocia.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu.

Więcej zdjęć >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com