IMG 4928Reprezentanci Rolniczej Izby Republiki Czeskiej (AKČR), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), Węgierskiej Narodowej Izby Rolniczej (NAK), Rolniczej i Spożywczej Słowackiej Izby (SPPK), spotkali się na 62 posiedzeniu izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej (V-4), które odbyło się w w dniach 28-30 wrzesnia 2016 r. w Modra, w Republice Słowackiej.

Reprezentanci dyskutowali na następujące tematy:

-Międzynarodowe umowy CETA i TTIP

-Sytuacja na rynkach rolnych V-4,

-Obecna WPR i przygotowania do WPR po 2020,

-Sytuacja na rynku mleka i wieprzowiny krajów V-4,

-Restrykcje w zakupie ziemi rolnej w V4,

-Opłaty za pobór wody

-Fundusz marketingowy

-Wsparcie „de minimis” i wrażliwe produkty

-Brak odpowiednich i efektywnych środków dla roślin i metodologii ich zatwierdzania na poziomie europejskim.

Przedstawiciele izb rolniczych V-4 dyskutowali na obecną sytuacją dotyczącą porozumień handlowych CETA i TTIP oraz nalegają, aby reprezentanci UE i COPA-COGECA wykluczyli sektor rolno-spożywczy w negocjacji. UE posiada inne ekologiczne standardy produkcji, podejście do GMO i stosowania pasz w żywieniu zwierząt i ochronie roślin. Uwolnienie importu produktów roślinnych i zwierzęcych do UE może sprowadzić gatunki inwazyjne, które nie posiadają drapieżników w Europie, może to poważnie zagrozić produkcji rolnej w UE. Liberalizacja handlu może również zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu członkom UE. Włączając w to Sąd Arbitrażowy nie idą w parze z legislacją UE i dlatego kraje członkowskie powinny odrzucić takie porozumienie.

Przedstawiciele izb V-4 zaapelowali do COPA-COGECA (C-C), aby C-C podała wszystkie możliwe informacje o tych negocjacjach, zaapelowali również, aby poddano umowę CETA głosowaniu na Prezydium C-C.

Sytuacja hodowców trzody chlewnej i bydła mlecznego pozostaje trudna pomimo niewielkiego polepszenia cen. Dużo rolników zlikwidowało stada krów mlecznych. Reprezentanci izb rolniczych V-4 uważają wsparcie Komisji Europejskiej do redukcji produkcji mleka jako krok wstecz. Wprowadzając wsparcie do redukcji produkcji jest irracjonalnym środkiem i nie rozwiązuje problemów w średnio- i długo- terminowej perspektywie. Taka forma wsparcia prowadzi do wzrostu destabilizacji sektora. Reprezentanci izb rolniczych V4 dostrzegają podobną sytuację w sektorze wieprzowiny. Reprezentanci izb rolniczych V4 nalegają, aby Komisja Europejska przedstawiła prawdziwe środki, które będą prowadziły do stabilizacji w produkcji roślin i zwierząt.

W celu przynajmniej częściowej poprawy sytuacji, KE musi podjąć natychmiastowe czynności:

  1. Podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zniesienia rosyjskiego embarga i ponownego otworzenia rynku rosyjskiego dla produktów rolnych z UE. KE powinna również wykorzystać część swojego personelu dyplomatycznego w celu przywrócenia utraconych rynków i znalezienia nowych rynków zbytu dla produktów rolnych.
  2. Zrewidować próg referencyjny i zwiększyć ceny interwencyjne w sektorze mleka o co najmniej 10% w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku oraz 25% w przypadku masła
  3. Zwiększyć próg dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją do co najmniej 20% I filaru WPR
  4. Promować i zachęcać do eksportu poprzez wprowadzenie refundacji wywozowych do produktów mlecznych i mięsa wieprzowego oraz kredytów eksportowych, aby trwale usunąć istniejące nadwyżki z rynku UE.
  5. Umożliwić krajom UE wykorzystanie produktów rolnych, takich jak mleko w proszku, sery, masło, wieprzowina i/lub drób na rozwój pomocy humanitarnej dla krajów ubogich, pomocy żywnościowej dla uchodźców szukających pomocy w Europie oraz pomoc żywnościową dla biednych obywateli państw członkowskich UE (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym).
  6. Przygotować wspólne ramy regulacyjne UE w dziedzinie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

Reprezentanci izb rolniczych V4 dyskutowali nad obecną WPR i przygotowaniami nowych wytycznych na przyszły okres. Organizacje samorządowe zaapelowały do Komisji Europejskiej do zjednoczenia polityki wewnętrznej UE, która będzie się wzajemnie uzupełniać. W tym samym czasie, przygotowania nowej WPR powinny wprowadzać nowe środki, które będą ją czyniły prawdziwie wspólną i nie będzie ona dyskryminowała rolników na wspólnym rynku europejskim. Niezbędnym jest stworzenie systemu stabilizacji przychodów rolników w związku z dużą zmiennością cen i klimatu. Będzie to również prowadziło do zwiększenia atrakcyjności sektora i zatrudnienia. Ważne jest również stworzenie prawidłowych warunków dla małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych.

Reprezentanci izb rolniczych V4 dyskutowali na temat obrotu ziemią w krajach V4 i warunkach jej kupna. Wprowadzenie nowych środków powinno zabezpieczyć grunty rolne dla rolników i uchronić je przed nadużyciami ze strony spekulantów.

Stabilizacja i ochrona gruntów rolnych jest niezbędna. Ważne jest również wsparcie dla nawodnień upraw w związku z ociepleniem i zmianami klimatu. Warto wziąć również pod uwagę wysoką zmienność cen na rynkach, umocnienie rodzimej produkcji oraz możliwości wejścia na rynki krajów trzecich.

Woda nadal jest czynnikiem limitującym produkcję i potencjał gruntów rolnych. Kraje V4 wprowadzają dyrektywy i tworzą systemy nawodnień i poboru opłat za nie na różnych poziomach. Reprezentanci izb rolniczych V4 oceniają system poboru opłat za nawodnienia prowadzone przez rolników za nieprzemyślany.

Podczas spotkania dyskutowano nad zwiększeniem pomocy “de minimis” dla wrażliwych produktów rolniczych oraz o odpowiednich i efektywnych środkach do ochrony roślin i metodologii ich rejestrowania na poziomie UE.

Reprezentanci izb rolniczych V4 dyskutowali nad wpływem zmian klimatu na rolnictwo i nadchodzącą wystawą w Polsce i dalszej wspólnej współpracy.

Uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się na Węgrzech od 30 listopada do 2 grudnia 2016 r.

Komunikat był sporządzony w 5 oryginalnych kopiach dla każdej z izb i jednej dla COPA-COGECA.

IMG 4924IMG 4914IMG 4894

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com