IMG 0945W dniach 2-4 lipca 2014 r. w Gdańsku miało miejsce 53. posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Izby Rolniczej Republiki Czeskiej, Węgierskiej Izby Rolniczej oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej udział wzięli: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu Robert Nowak, Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram oraz Wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej Jan Michalski.

Przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej przedyskutowali aktualną sytuację na rynkach rolnych w poszczególnych krajach. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były niewielkie. Niewielkie straty odnotowano również w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego. Na obecny stan i zaawansowanie rozwoju upraw decydujący wpływ miał korzystny przebieg pogody jesienią ubiegłego roku, dobry rozwój i przygotowanie się roślin do zimowego spoczynku, a także przebieg warunków pogodowych w okresie zimy i korzystny dla roślin układ warunków agrometeorologicznych na przedwiośniu. Prognozowane zbiory są na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

Uczestnicy spotkania wymienili się także informacjami na temat systemów płatności bezpośrednich, w tym zazielenienia i definicji aktywnego rolnika, które zostały przyjęte przez poszczególne państwa z grupy V4. Zdaniem przedstawicieli izb rolniczych krajowe systemy płatności bezpośrednich powinny uwzględniać szereg czynników, w tym w szczególności konieczność ciągłego wzmacniania konkurencyjności sektora, m.in. poprzez zmiany strukturalne, pokoleniowe, modernizację, czy zmiany w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych. Dyskutowano, czy likwidacja kwot cukrowych i mlecznych jest korzystna dla europejskich rolników. Proponowane rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich powinny być zaprojektowane w sposób, który zapewni żywotność i konkurencyjność gospodarstwom rolnym w Europie poprzez wspieranie ich dochodu, a także wspierać rolników aktywnie prowadzących działalność rolniczą.

IMG 0934 IMG 8464 IMG 8465 IMG 8525


Dyskutowano także na temat dokumentu Copa-Cogeca dotyczącego przekroczenia kwot mlecznych. Z uwagi na fakt, że dziesięć państw Unii Europejskiej przekroczyło krajowe kwoty mleczne w roku kwotowym 2103/2014, a więc grożą im poważne sankcje, a także biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobieństwo przekroczenia kwot również w roku kwotowym 2014/2015 jest również wysokie, izby rolnicze państw grupy V4 wierzą, że Komisja Europejska powinna dążyć do zatwierdzenia zadowalających rozwiązań dla rolników i producentów we wszystkich państwach członkowskich.

Ze względu na przewidywany negatywny wpływ na producentów mleka, przedstawiciele izb rolniczych grupy krajów wyszehradzkich zaproponowały, aby Komisja Europejska stworzyła instrument finansowy w celu złagodzenia skutków zliberalizowanego rynku mleka.

Przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej podnieśli także kwestię szkód łowieckich i uzgodnili, że na następnym posiedzeniu odbędą dogłębną dyskusję na temat możliwych rozwiązań w tej sprawie.

Ponadto, uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że Komisja Europejska powinna jak najszybciej stworzyć takie prawo, które zakazywałoby stosowania praktyk handlowych, które zostały uznane za nieuczciwe. Jednocześnie stwierdzili, że zasady obecnych przepisów o konkurencji powinny być tak zaktualizowane, aby regulować dominację rynkową wielkich sieci handlowych.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu.

Więcej zdjęć w galerii >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com