_MG_7430.jpg W dniu 5 grudnia br. na Węgrzech w Wyszehradzie odbyło się 47 posiedzenie izb rolniczych państw grupy V-4, w którym uczestniczyli przedstawiciele Izby Rolniczej Republiki Czeskiej, Węgierskiej Izby Rolniczej, Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych. Następnego dnia, po dołączeniu do ww. reprezentacji delegatów z Izby Rolniczej Republiki Litwy, Chorwackiej Izby Rolniczej i Stowarzyszenia Rolników w Serbii rozpoczął się II Szczyt Izb Rolniczych Europy Centralnej oraz Wschodniej. Spotkanie zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego w dniu 7 grudnia br.
 
 
 
W czasie konferencji przedstawiciele izb rolniczych oraz organizacji zrzeszających rolników zastanawiali się m.in. nad nowymi sposobami współpracy, które pomogłyby  wzmocnić wspólne stanowisko na forum Unii Europejskiej (UE) i Copa Cogeca. Zwrócono bowiem uwagę, iż koszty związane z uczestniczeniem w Copa Cogeca nie są współmierne z korzyściami dla jej członków z państw Europy Centralnej i Wschodniej. Jako sposób na poprawę powyższej sytuacji podano możliwość zmiany systemu naliczania składki. Zaproponowano m.in. podzielenie jej na część stałą (równą dla wszystkich), część zmienną (uzależnioną np. od wysokości subsydiów otrzymywanych przez dany kraj) oraz część mobilną (w skład której mogłyby wchodzić opłaty związane np. z obsługą języka). Inną propozycją było uzależnienie składki od stosunku PKB rolniczego danego kraju do PKB rolniczego wszystkich krajów członkowskich. Wysokość środków wpłaconych do Organizacji wiązałaby się ze zróżnicowaniem liczby głosów posiadanych przez dane państwo.

Mając na celu uzyskanie informacji o wysokości środków przeznaczanych na poszczególne działania w organizacji, zaproponowano również zastosowanie transparencji budżetu Copa Cogeca.

Podkreślono, iż w celu uzyskania dodatkowych korzyści ze współpracy, każdy kraj Europy Centralnej i Wschodniej powinien zastanowić się nie tylko nad tym w jaki sposób indywidualnie może zwiększyć efektywność wynikającą z przynależności do Copa Cogeca co jest bardzo ważne, ale dobrze byłoby gdyby dostrzegł on również problemy krajów sąsiednich, o których powinno się słuchać, dyskutować. Przedstawiciele biorący udział w spotkaniu wspólnie uznali, iż posiadając wypracowane stanowisko na dany temat, posiadają silniejszą pozycję, ich głos jest bardziej słyszany.
 P1080359.JPG P1080418.JPG
P1080428.JPG
 _MG_7417.jpg  _MG_7431.jpg

Wśród wypowiedzi z poszczególnych państw usłyszeć można było również propozycje zapraszania na spotkania ekspertów oraz osób wpływowych, dzięki czemu możliwe stałoby się wzmocnienie grupy oraz otrzymanie większej pomocy z zewnątrz.

W dalszej części spotkania reprezentanci izb oraz organizacji rolniczych biorący udział w spotkaniu omówili główne kierunki oraz problemy występujące w ich krajach w sektorze rolnym. Zwrócili uwagę, iż pomimo różnic w polityce oraz w poziomie rozwoju gospodarczego Europy Środkowej, Wschodniej sektor rolnictwa oraz rynki rolne są w tych krajach ze sobą bardzo blisko powiązane. Wspólny dla wszystkich jest także znaczący udział rolnictwa w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (PKB). Nie mniej jednak w każdym kraju nadal istnieją obszary stanowiące potencjał do rozwoju, który może zostać wykorzystany poprzez zwiększenie produkcji, zintensyfikowanie stosunków handlowych, inwestycji rolniczych oraz transferu wiedzy pomiędzy tymi krajami. Podkreślono, że znaczna rola należy tu do izb oraz organizacji rolniczych, które są zdolne do wzmocnienia współpracy i znalezienia nowych dróg wspólnego działania, szczególnie teraz kiedy obecne warunki na rynkach rolnych mogą zagrozić stabilności dochodów rolników i producentów rolnych, którzy walczą o godną pozycję w łańcuchu żywnościowym.

Izby rolnicze oraz organizacje rolnicze zdecydowały także, iż chciałyby organizować spotkania w celu wypracowania wspólnego stanowiska dot. europejskiej polityki rolnej jak również wspólnych strategii i działań pomiędzy krajami z regionu Europy Centralnej, Wschodniej oraz Południowo-wschodniej. Do udziału w spotkaniach zaproszone będą również kraje Bałtyckie, oraz kraje Bałkanów Zachodnich. Spotkania takie odbywać się będą przynajmniej dwa razy w roku, a w razie konieczności częściej. Za przygotowanie regularnych spotkań będzie odpowiedzialny Zespół Koordynacyjny, w skład którego wchodzić będzie jeden przedstawiciel z każdego kraju.

Organizacje uzgodniły, że będą regularnie omawiały aktualny stan w zakresie europejskiej polityki rolnej, oraz w kluczowych kwestiach będą szukały i reprezentowały wspólne stanowisko.

Na zakończenie II Szczytu Izb Rolniczych Europy Centralnej i Wschodniej  podpisany został list intencyjny.
/-/ Marta Ślusarska

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com