IMG 3305W dniach 11-12 marca 2019 r. w Sofii, Bułgaria, odbyło się V posiedzenie izb rolniczych Regionu Trójmorza, zorganizowane przez Bułgarski Krajowy Związek Producentów Zbóż. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w spotkaniu wzieli: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Przedstawiciele izb rolniczych zapoznali się ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa, Żywnosci i Leśnictwa Republiki Bułagrii i Bułgarskiego Krajowego Związku Producentów Zbóż na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnego stanowiska w tej sprawie, które ma zostać przesłane do członków Parlamentu Europejskiego.

IMG 3301   IMG 3302  IMG 3303

Treść wspólnego stanowiska:

"My, przedstawiciele izb rolniczych i organizacji z Regionu Trójmorza: Bułgarii, Czech, Węgier, Litwy, Polski i Słowacji,

UWZGLĘDNIAJĄC wnioski prawne dotyczące wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 r. Przedstawione przez Komisję Europejską w dniu 1 czerwca 2018 r .;

UZNAJĄC negocjacje w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r .;

PRZYPOMINAJĄC, że dyskusje na temat WPR 2014-2020 trwały zbyt długo, zanim zostały zatwierdzone przez współustawodawców, co spowodowało dużą niepewność wśród rolników w całej Unii Europejskiej;

UWZGLĘDNIAJĄC ostatnie wydarzenia w negocjacjach zarówno w Radzie Ministrów, jak i w Parlamencie Europejskim;

UZNAJĄC znaczenie płatności bezpośrednich jako jedynego i najważniejszego narzędzia zapewniającego wsparcie dochodów dla rolników oraz znaczącą rolę programów rozwoju obszarów wiejskich dla zapewnienia jakości i odporności obszarów wiejskich na wsi i obszarów wiejskich;

UWAŻAJĄ, że polityczni decydenci muszą zrobić, co w ich mocy, aby zapewnić płynne przejście od zgodności do modelu opartego na wydajności;

PODKREŚLAJĄ znaczenie posiadania wspólnej i odpowiednio finansowanej polityki rolnej o zasobach nie mniejszych niż w okresie finansowania 2014-2020 oraz znaczenie pełnej zewnętrznej konwergencji płatności bezpośrednich w latach 2021–2027, finansowanej przez państwa członkowskie przy poziomie płatności bezpośrednich powyżej średniej UE.

PODKREŚLAJĄ potrzebę utrzymania poziomu wsparcia powiązanego z produkcją przynajmniej na obecnym poziomie;

WZYWAJĄ o to, że ograniczenie płatności bezpośrednich powinno pozostać opcjonalne (capping) jako wybór dla państw członkowskich;

NALEŻY drobnym rolnikom, będący kręgosłupem obszarów wiejskich, zaoferować sprawiedliwy poziom wsparcia;

ZACHĘCIĆ decydentów do utrzymywania zielonych i ekologicznych systemów na rozsądnych poziomach, przez co walka ze zmianą klimatu nie będzie stanowić obciążenia dla rolników;

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄ starania, aby rolnictwo w całej UE było bardziej odporne, zrównoważone i skuteczne."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com