konferencja Lwów 29 30.09.2016We Lwowie w dniach 29-30 września 2016 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Weterynarii odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat „Rola i miejsce Izb Rolniczych w rozwoju obszarów wiejskich” zorganizowana przez Lwowską Izbę Rolniczą.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Izby Rolniczej z Hannoveru (Dolna Saksonia Niemcy), Francuskiej Izby Rolniczej wraz z Konsulem Francji z siedzibą w Kijowie. Stronę polską reprezentowali Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej – Gustaw Jędrejek, Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej Waldemar Banach oraz Kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu – Piotr Kuranc. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Dyrektor Departamentu Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy Pani Maryna Taras, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Obwodu Lwowskiego Pani Natalya Kmyz, Wojewoda Lwowski Aleksander Sinjomka, który otworzył konferencję życząc owocnych obrad. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego województwa lwowskiego, a także rolnicy i przedsiębiorcy rolni.

Ze strony polskiej głos zabrał Dyrektor Biura LIR Waldemar Banach, który w imieniu Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Pana Wiktora Szmulewicza omówił zasady funkcjonowania izb rolniczych w Polsce i ich wkład w rozwój obszarów wiejskich na podstawie działań i doświadczeń Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wiceprezes LIR Gustaw Jędrejek przedstawił doświadczenia Lubelskiej Izby Rolniczej oraz charakterystykę województwa lubelskiego w odniesieniu do produkcji rolniczej na tle kraju. Omówił również zadania izb rolniczych i źródła ich finansowania wynikające z ustawy o izbach rolniczych na przykładzie Lubelskiej Izby Rolniczej podkreślając rolę Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Biura Izby w realizacji zadań statutowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane stoisko Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, gdzie uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z literaturą rolniczą i pobrać gadżety przekazane przez Krajową Radę Izb Rolniczych i Lubelską Izbę Rolniczą.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Lwowską Izbą Rolniczą i Francuską Izbą Rolniczą na wzór wcześniej podpisanego porozumienia z Lubelską Izbę Rolniczą. Uroczystość została uwieczniona zdjęciem pamiątkowym na tle Instytutu Weterynarii we Lwowie.

Drugi dzień konferencji przeznaczony był na wyjazdy studyjne uczestników konferencji: do gospodarstwa sadowniczego specjalizującego się w produkcji jabłek oraz zwiedzania regionalnego rynku hurtowego „Szuwar” we Lwowie.

Konferencja była doskonała okazją do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania Izb Rolniczych w Polsce, Niemczech i we Francji oraz omówienia aktualnych problemów w zakresie rolnictwa w UE i na Ukrainie. Uczestnicy spotkania jednogłośnie wyrazili potrzebę organizowania tego typu międzynarodowych konferencji w przyszłości, co w konsekwencji może doprowadzić do realizacji programów partnerskich izb rolniczych państw UE i Ukrainy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com