copacopgeca 724 maja 2019 r. w związku audytem prowadzonym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), którego tematem jest bioróżnorodność w rolnictwie, Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sekretarzowi Copa-Cogeca zdecydowany sprzeciw wobec tez zawartych we wprowadzeniu do kontroli opublikowanym na stronie internetowej ETO.

Zasadniczą tezą tego dokumentu jest stwierdzenie, że największy udział w utracie bioróżnorodności ma rolnictwo. Audyt ma ocenić czy polityka rolna UE przyczyniła się do utrzymania i zwiększenia bioróżnorodności do 2020 r. Kontrolerzy  zamierzają sprawdzać europejską strategię ochrony różnorodności biologicznej i ramy prawne WPR, jak również wdrożenie, monitoring i ewaluację różnorodnych działań finansowanych przez UE pobudzających bioróżnorodność. Audyt zostanie przeprowadzony w Komisji Europejskiej i odpowiednich instytucjach/władzach w 5 krajach członkowskich (Polska, Niemcy, Irlandia, Cypr i Rumunia).

Przytoczone stwierdzenie nie jest prawdziwe w odniesieniu do polskiego rolnictwa, które właśnie odgrywa ogromną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów rolniczych, m.in. ze względu na swój rodzinny charakter oraz warunki przyrodnicze. Zdaniem samorządu rolniczego rolnicy są zainteresowani uprawą różnorodnych gatunków roślin uprawnych i rzadko stosują monokulturę. Dużym zainteresowaniem rolników cieszą się wszelkie działania PROW i WPR o charakterze pro-środowiskowym.

Zarząd KRIR wniósł o podjęcie  działań, które doprowadzą do wyjaśnienia i sprostowania powyższej tezy ETO.

Copa-Cogeca zareagowała na nasz wniosek i poinformowała, że wysłane zostały wstępne uwagi do zespołu ETO odpowiedzialnego za audyt, w których podkreślono pozytywny związek między rolnictwem a różnorodnością biologiczną, przedstawiając przy tym wspierające je fakty i liczby. ETO zapowiedziało, że uwagi te zostaną starannie przeanalizowane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com