copacopgeca 7W opinii Copa i Cogeca ostateczne stanowisko UE w kwestii dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, zwanej także REDII, która została przyjęta 14 listopada 2018 r. przez Parlament Europejski, zapewni długoterminową stabilną politykę na przyszłość.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen podkreślił: „Osiągnięty kompromis jest pozytywnym sygnałem. Dobrą wiadomością jest fakt, że UE wyznaczy ogólny cel w zakresie energii odnawialnej na poziomie 32 % oraz wprowadzi wiążące zobowiązanie dla dostawców paliw do stosowania domieszek na poziomie co najmniej 14 %, bez ograniczeń technologicznych. Pomocne będzie także to, że do 2030 roku maksymalny udział biopaliw pochodzenia roślinnego wykorzystywanych w transporcie zostanie utrzymany na poziomie 7 %. Zapewni to naszym producentom biopaliw długoterminowe stabilne ramy współpracy”.

„Jednakże mamy też pewne obawy. Branża biopaliw pochodzenia roślinnego w UE nie będzie miała możliwości rozwoju, ponieważ stopniowe wycofywanie z użycia oleju palmowego zostało odroczone do 2030 roku. Jest to tym bardziej niefortunne, że przy produkcji biopaliw pochodzenia roślinnego w UE wytwarzane są bogate w białko produkty uboczne przeznaczone do stosowania w paszach, których potrzebują hodowcy zwierząt hodowlanych. Nastąpi zatem utrata możliwości dodania wartości w gospodarce o obiegu zamkniętym. Odgrywają one również coraz większą rolę w stabilizowaniu rynków rolnych, które zmagają się z coraz większymi wahaniami. Chcielibyśmy, żeby do 1 lutego 2019 r. Komisja opublikowała akt delegowany określający surowce o wysokim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC), w przypadku których obserwuje się znaczne rozszerzenie obszaru produkcji na grunty pochłaniające duże ilości dwutlenku węgla. Rozczarowujące jest również to, że dyrektywa nadal zawiera sztuczne mnożniki, które źle oddają prawdziwy wpływ na środowisko”, ostrzegł Pesonen.

W odniesieniu do bioenergii leśnej dobrą wiadomością jest to, że dyrektywa uwzględnia istniejące prawodawstwo dotyczące lasów i gospodarki leśnej w państwach członkowskich UE. „Musimy upewnić się, że wdrożenie zaktualizowanej dyrektywy zapewni stabilność obecnych i przyszłych inwestycji oraz uproszczenie zarówno na poziomie UE, jak i na szczeblu krajowym. Jesteśmy rozczarowani tym, że w ostatecznym kompromisie utrzymano możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie dodatkowych wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do bioenergii leśnej”, powiedział Pesonen.

Ostateczna decyzja nie jest w pełni spójna z innymi obszarami polityki, takimi jak Wspólna Polityka Rolna (WPR), w której produkcja biopaliw odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu rolnikom dodatkowego źródła dochodów, krajowej produkcji pasz białkowych i stabilizacji rynków towarów rolnych.

Komunikat prasowy Copa-Cogeca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com