13.09.2018PrezydiumW dniach 13 i 14 września 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Prezydiach wziął udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Przedpołudniowa część posiedzenia Prezydium Cogeca była poświęcona między innymi zatwierdzeniu  wniosku Słowackiej Izby Rolniczej i Żywności o pełne członkostwo w Cogeca oraz przedstawieniu i omówieniu działań i strategii Cogeca  na temat wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Sekretariat jest w trakcie przygotowania strategii lobbingowej na najbliższe miesiące mającej na celu określenie działań i komunikacji wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Ważnym tematem omawianym podczas zebrania była kwestia suszy, która w tym sezonie szczególnie boleśnie dotknęła północną, środkową i południową część Unii Europejskiej. Sekretarz Generalny stwierdził, że Copa-Cogeca jest w stałym kontakcie z Komisarzem Hoganem i na bieżąco przedstawia administracji Komisji aktualne informacje na temat suszy, które przekazywane są przez organizacje członkowskie. Podczas zebrania delegacje niektórych krajów potwierdziły, że niektóre uprawy zostały poważnie zagrożone a konsekwencje suszy będą widoczne przez najbliższe lata. W większości krajów dotkniętych tegoroczną suszą nie ma opracowanych planów działania ponieważ takie anomalie pogodowe są niezwykłą rzadkością. Uczestnicy posiedzenia potwierdzili, że jest potrzeba inwestycji ponieważ zmiany klimatyczne są już faktem i są częścią codzienności w sektorze rolnictwa. Pojawiające się na przemian powodzie i susze nie pozwalają na prowadzenie stabilnej produkcji rolnej i zmuszają rolników do podejmowania decyzji ad hoc dotyczących zarówno hodowli, upraw jak i całej produkcji rolnej.  

Prezes Szmulewicz odnosząc się kwestii suszy potwierdził, że w Polsce sytuacja jest bardzo trudna. W niektórych regionach od kwietnia tego roku nie było opadów deszczu i było to połączone z wysokimi temperaturami oraz wiatrem. Szacunkowo można potwierdzić na dzień dzisiejszy niskie plony w uprawach kukurydzy i buraka. Niskie plony to również kłopot dla hodowców bydła ze względu na pasze. Rolnicy już mówią o zwiększających się kosztach produkcji w tym sektorze, które prawdopodobnie będzie można zaobserwować przez najbliższe lata, ponieważ konsekwencje suszy tegorocznej mają wpływ zarówno na plony jak i na nasiona na przyszłe sezony. Bardzo ważnym elementem na który należy zwrócić uwagę jest poprawa retencji wody szczególnie w kontekście działań rolniczych. Rozwiązania w tym zakresie powinny być podjęte również na poziomie unijnym a co za tym idzie oczekiwane jest zwiększenie wsparcia ze strony Komisji Europejskiej w tym zakresie.

W kwestiach sytuacji rynkowej oraz negocjacji handlowych Sekretarz Generalny nadmienił, iż w zakresie negocjacji handlowych z krajami Mercosur nie obserwuje się szybkiego rozwoju sytuacji natomiast oznakowania geograficzne i handlowe nadal pozostają punktem spornym w dyskusjach między zainteresowanymi stronami. Zgodnie z informacjami, które otrzymał Sekretariat potwierdzono, że w Chinach pojawiły się przypadki ASF co zmienia sytuację rynkową globalnie i powoduje dodatkowe zagrożenia w krajach sąsiadujących na przykład w Wietnamie, gdzie sektor wieprzowiny jest bardzo istotną gałęzią gospodarki. Odnośnie sytuacji ASF w Unii Europejskiej, niektóre z delegacji potwierdziły coraz większe zagrożenie wirusem ASF. Delegacja belgijska potwierdziła wykrycie trzech przypadków wirusa ASF w południowej części Belgii.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych odnosząc się do kwestii ASF i dużych zwierząt drapieżnych ogólnie rzecz biorąc potwierdził, że w Polsce konflikt z kołami łowieckimi trwa już od 3 lat. Zwrócił uwagę na fakt, że duże zwierzęta drapieżne generują coraz więcej strat a ich populacje powiększają się właściwie bez kontroli. Niezbędne jest określenie stanu populacji w różnych gatunkach dużych drapieżnych zwierząt, ponieważ w niektórych przypadkach zwierzęta nie są zagrożonych gatunkiem ale za to są poważnym zagrożeniem dla produkcji rolnej. Wynikiem niekontrolowanej, zwiększającej się populacji dużych drapieżnych zwierząt jest również dominacja nad małymi dzikimi zwierzętami takimi jak zające, kuropatwy itd., których obserwuje się coraz mniej w niektórych regionach Polski.   

Na zakończenie posiedzenia Prezydium Cogeca Sekretariat przedstawił informacje na temat Kongresu Europejskich Rolników 2018.

We wspólnej popołudniowej części Prezydium Copa-Cogeca przyjęto budżet Copa-Cogeca na 2019 rok. Następnie do udział w posiedzeniu zaproszono  komisarza Karmenu Vella gdzie podjęto dyskusję na temat ambicji środowiskowych w przyszłej WPR oraz dużych zwierząt drapieżnych i inwazyjnych gatunków obcych.

Komisarz zgodził się, że niektóre gatunki dużych drapieżnych zwierząt zagrażają produkcji rolnej. Nadmienił, że w zakresie uregulowań prawnych dotyczących populacji tych zwierząt rolnicy powinni przystąpić do dialogu i wspólnie z innymi zainteresowanymi stronami wziąć udział we wspólnej pracy przy tworzeniu nowego projektu legislacyjnego w tym temacie.

Po dyskusji z komisarzem odbyła się debata na temat wspólnego stanowiska Copa-Cogeca odnośnie przyszłej WPR po 2020 roku. Niektóre z delegacji poparły stanowisko bez wnoszenia komentarzy, inne jak Litwa, Hiszpania, Włochy, Węgry przedstawiły swoje uwagi. Prezes Szmulewicz podkreślił, że niektóre elementy jak konwergencja, przepływ funduszy między filarami, utworzenie rezerwy kryzysowej, który będzie prawdziwym funduszem oraz ustanowienie pułapów są elementami, które są bardzo ważne z punktu widzenia polskich rolników i włączenie tych elementów do wspólnego stanowiska Copa-Cogeca jest bardzo ważne dla delegacji organizacji rolniczych zrzeszonych w Copa-Cogeca z Polski. 

W drugim dniu Prezydiów Copa omawiano między innymi kwestie dotyczące sprawozdania RIZE fundation, gdzie Sekretarz Generalny potwierdził, że Sekretariat wraz z innymi aktorami i zainteresowanymi stronami jest w trakcie przygotowania skoordynowanej strategii. Potwierdził również, że Copa-Cogeca nie będzie opracowywać specjalnej kampanii komunikacyjnej w tej sprawie. 

Prezydium Copa przyjęto i zaakceptowało wniosek słowackiej Izby Rolniczej o pełne członkowstwo w Komitetach Copa-Cogeca.

W związku z dyskusją na temat budżetu z przeznaczeniem na  przyszłą Wspólną Politykę Rolną delegacja z Irlandii zaapelowała do organizacji członkowskich o współpracę z poszczególnymi rządami krajów członkowskich, szczególnie w przypadkach kiedy nie ma zgody lub kompromisu co do podwyższenia funduszy z przeznaczeniem na WPR i o podjęcie działań lobbingowych aby uzyskać satysfakcjonujący poziom budżetu na przyszłą WPR.  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com