copacopgeca 5W dniu 18 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Mirosław Drygas. Podczas przedpołudniowej sesji po przyjęciu sprawozdania z ostatniego posiedzenia i porządku obrad Sekretariat i przewodnicząca grupy roboczej przedstawili informacje na temat wydarzeń w których uczestniczyła przewodnicząca i przedstawiciele Sekretariatu. Następnie do udziału w zebraniu zaproszono Pana Krzysztofa Kasprzyka z DG Regio w celu przedstawienie prezentacji dotyczącego konkluzji i rekomendacji na okres po 2020 roku w ramach działań eksperckiej grupy wysokiego szczebla do spraw upraszczania.

Grupa Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem byłego wiceprzewodniczącego Komisji, Siima Kallasa z Estonii w której skład wchodzi 12 członków uczestniczących z doświadczeniem w zarządzaniu funduszami ESI.

W ramach sześciu raportów, Grupa Wysokiego Szczebla przygotowała 6 raportów obejmujących lata 2014-2020 ze szczegółowymi zaleceniami o charakterze nie legislacyjnym i prawnymi skierowane do Komisji i państw członkowskich. Znaczna część zaleceń legislacyjnych Grupy Wysokiego Szczebla na lata 2014-2020 została uwzględniona w propozycji "omnibus" przyjętej w dniu 14 września.

Zgodnie z raportem dla beneficjenta najprostszymi zasadami są te, których liczba jest niewielka, a najlepiej taka sama jak w państwach członkowskich, tj. Ustawodawstwo krajowe. Uproszczenie metody dostarczania funduszy nie jest ani kwestią techniczną, ani biurokratyczną, ale jednym z najwyższych priorytetów politycznych. Potrzebujemy prawdziwej pomocniczości, takiego rodzaju, która buduje zaufanie i pozwala Komisji na umożliwienie państwom członkowskim i regionom realizacji tych programów i inwestycji, ponieważ są one najbliżej problemów, które trzeba rozwiązać.

Dalej raport mówi, że uproszczenie to nie tylko zadanie Komisji - często stwierdzamy, że na poziomie państw członkowskich i regionów dodaje się dodatkowe zasady i złożoność. Wśród głównych rekomendacji w raporcie znalazły się:

  • zdecydowanie mniej reguł na poziomie unijnym uniemożliwiających mikro zarządzanie
  • ciągłość, gdzie zasady mają pozostać, z obowiązującymi przepisami przejściowymi
  • dostosowanie reguł za pomocą prostych praktyk z innych trybów zarządzania ponieważ złożoność wynika często z warunków związanych z innymi politykami UE
  • bardziej skoncentrowane i nie pokrywające się kontrole (nie tylko audyty), z bardziej proporcjonalnymi korektami
  • ukierunkowanie na wyniki w miejsce (od górnych) wymagań na teraz

Prezentacja przedstawiciela DG Regio dotyczyła również przyszłości polityki spójności oraz funduszy EFIS oraz wyzwań i ich jak wagi dla rozwoju obszarów wiejskich.

W czasie popołudniowej sesji odbyła się wymiana poglądów z ENRD- Europejską Siecią Obszarów Wiejskich z Panem Davidem Lambem i EUFRAS- Europejską Platformą na rzecz usług doradczych na obszarach wiejskich z  Profesorem Tomem Kellym  na temat możliwej organizacji wydarzenia dotyczącego roli usług doradczych, sieci obszarów wiejskich oraz organizacji rolniczych

Następnie eksperci dyskutowali na temat  projektu stanowiska w sprawie zwiększenia wydajności polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Przeprowadzono również wymianę opinii na temat wdrażania WPR. Eksperci z poszczególnych organizacji członkowskich przedstawili informacje odnośnie wdrażania środków rozwoju obszarów wiejskich w tym środki dla obszarów o ograniczeniach naturalnych.

Mirosław Drygas wypowiadając się na temat wdrażania środków na rozwój obszarów wiejskich w Polsce nadmienił, że działania na rzecz wsparcia dla doradztwa rolniczego i elementu współpracy spotykają największe problemy z realizacją. Pojawiły się również problemy z wdrożeniem LEADER. Podobnie jak w innych krajach.

Następnie Sekretariat przedstawił najnowsze informacje  na temat debaty dotyczącej rozporządzenia Omnibus. Na zakończenie posiedzenia eksperci pochylili się nad kwestią przyszłej WPR, harmonogramu prac, działań Copa-Cogeca w tym zakresie oraz wspólnego stanowiska jak również przyszłości środków dla obszarów o ograniczeniach naturalnych.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com