18 19.05.2017W dniu 18 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram. Po przyjęciu porządku obrad i sprawozdania z ostatniego posiedzenia eksperci pochylili się nad kwestiami przesunięcia terminu składania wniosków o pomoc w ramach systemu płatności bezpośrednich (WPR) oraz aktualnych działań odnoszących się do uproszczeń w zazielenianiu.

Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania obowiązku w zakresie obszarów proekologicznych w ramach systemu płatności bezpośrednich z tytułu zazieleniania. W sprawozdaniu proponowane jest zakazanie stosowania środków fitosanitarnych na uprawach roślin białkowych jak również realizacji zasad wzajemnej zgodności.

Eksperci wyrazili swoje zaniepokojenie odnośnie proponowanego przez zakazu stosowania środków fitosanitarnych argumentując, że bez ich stosowania rośliny białkowe nie przyniosą plonów.

Reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych Prezes Bistram podkreślił, że niestosowanie środków fitosanitarnych będzie miało negatywne konsekwencje na przyszłe uprawy, którym grozi podwójne ich zastosowanie ze względu na zwiększony poziom zachwaszczenia oraz obecność innych pasożytów, które niszczą rośliny uprawne. Odnosząc się do elementów proekologicznych zwrócił uwagę na fakt, że rolnicy w ramach zazielenienia wybierają dwa elementy ze względu na skomplikowane procedury administracyjne i utrudnienia, które napotykają rolnicy kiedy wpisują inne elementy proekologiczne takie jak drzewa, miedze, oczka wodne itd. Zwrócił uwagę, że te elementy nadal są częścią gospodarstw ale rolnicy ich nie deklarują bo nie chcą kłopotów ze względu na wysoką precyzyjność informacji których trzeba udzielić podczas składania wniosku o dopłatę. Przykładem tutaj może być średnica korony drzewa, gdzie jeśli ta wpisana w dokumencie nie odpowiada danym zarejestrowanym lub tym podczas kontroli rolnik może zostać narażony na karę lub zmniejszenie płatności.

Wypowiadając się na temat innych zasad wzajemnej zgodności eksperci zgodnie stwierdzili, że niektóre z tych zasad są bardzo uciążliwe dla rolników i w niektórych przypadkach niewymiernie bardziej wymagające w stosunku do gospodarstw hodowli zwierzęcej w stosunku do gospodarstw prowadzących hodowlę roślinną.

Następnie Sekretariat zapoznał uczestników posiedzenia z informacjami na temat organizowanych w najbliższej przyszłości warsztatów Copa-Cogeca związanych w przyszłą WPR a w szczególności w zakresie:

  • Celów zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu w przyszłej WPR, w dniu 8 czerwca 2017 r.
  • WPR po 2020 r.: Wyzwania związane z zarządzaniem rynkami, w dniu 22 czerwca 2017 r.
  • Zazieleniania w przyszłej WPR, w dniu 15 września 2017 r.

Ostatnim tematem omawianym podczas posiedzenia była kwestia zastosowania nowych technologii oraz cyfryzacji w rolnictwie oraz konsekwencji dla tego sektora z tym związanych. Szczególną uwagę wzbudziła możliwość monitorowania satelitarnego gospodarstw rolnych w celu zbierania danych. Eksperci z niepokojem zauważyli, że tego typu dane powinny być w szczególny sposób strzeżone i zabezpieczane tak aby nie posłużono się nimi przeciwko rolnikom.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com