copacopgeca 5W dniu 30 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Mirosław Drygas. Przedmiotem spotkania było omówienie przygotowanie wspólnej odpowiedzi Copa-Cogeca odnośnie kwestionariusza Komisji Europejskiej „modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej WPR”.

Eksperci zajęli się również omówieniem i wstępnym przygotowaniem stanowiska – przyszła WPR po roku 2020, które ma być dołączone do odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Europejskiej.

Projekt stanowiska skupia się celach WPR gdzie zdaniem Copa-Cogeca rolnictwo znajduje się i musi pozostać w centrum Unii Europejskiej, jako silna, wspólnotowa i odpowiednio finansowana polityka. Wspólne zasady mają kluczowe znaczenie zdaniem Sekretariatu dla odpowiedniego funkcjonowania jednolitego rynku i zapobiegania zakłóceniom konkurencji przy jednoczesnym uwzględnieniu zróżnicowania europejskiego rolnictwa.

W projekcie stanowiska uwzględniono również kwestie znaczenie silnej WPR, jej zrównoważoności w ramach uproszczeń, zmian klimatu i celów zrównoważonego rozwoju, zwiększenia odporności rynków i poprawy zarządzania ryzykiem, wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, wsparcia dla spółdzielni rolniczych i organizacji producentów, rozwoju obszarów wiejskich i Cork 2.0, wsparcia dla inwestycji i poprawy infrastruktury (EFIS) oraz wymiany pokoleń i dostępu do ziemi.

Kolejne posiedzenie grupy roboczej odbędzie się w dniu 5 kwietnia w celu przyjęcia przez grupę roboczą stanowiska na temat WPR oraz odpowiedzi Copa-Cogeca na kwestionariusz Komisji Europejskiej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com