DSC08938W dniu 28 lutego 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu udział wzięła Danuta Lebioda Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.

W porządku obrad znalazły się kwestie dotyczące działań komisji kobiet, projektu sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć jak również rezolucji Parlamentu Europejskiego z 13 września 2016 roku w sprawie tworzenia na rynku pracy warunków sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.

Zaproszona do udziału w posiedzeniu sprawozdawczyni Constance Le Grip w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na kompleksowość sytuacji kobiet oraz jej różnorodność odnośnie kariery profesjonalnej a co za tym idzie w konsekwencji w poziomie emerytur dla kobiet. Zdaniem euro posłanki kwestia sprawozdania jest bardzo delikatna ponieważ polityka ubezpieczeń społecznych leży w gestii krajów członkowskich. Temat ten jest o tyle trudny, że podejmuje kwestię nierówności ze względu na płeć ale również na różnice w systemach ubezpieczeniowych pomiędzy krajami członkowskimi co budzi niechęć i obawy. W niektórych sektorach takich jak na przykład rolnictwo różnice w poziomie emerytur są bardzo znaczne a praca małżonki w gospodarstwie nie zawsze jest uwzględniana na adekwatnym poziomie jasno określonym w systemie emerytalnym, przykładem może być prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie przez współmałżonkę.

Odnosząc się do kwestii projektu sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie wyeliminowania różnic w emeryturach ze względu na płeć Pani Danuta Lebioda podkreśliła że należy do tego tematu podejść po uprzednim odpowiednim zebraniu niezbędnych danych i informacji z możliwych dostępnych źródeł. Przedstawiając w tym kontekście sytuację stawek ubezpieczeniowych w Polsce dla sektora rolniczego, które są na takim samym poziomie dla kobiet i mężczyzn.

Niektóre uczestniczki zabierając głos podkreślały, że temat porównania między systemami emerytalnymi jest bardzo trudny i w projekcie sprawozdania należałoby się raczej skupić na rzeczywistych przyczynach a nie na istniejących w państwach członkowskich strukturach. Należy również wziąć pod uwagę, że nie można przełożyć systemu z jednego kraju na inny ponieważ każdy kraj członkowski ma swoją specyfikę społeczną, która jest odzwierciedlona w systemie emerytalnym, należy za to zwrócić uwagę i eksponować dobre praktyki w poszczególnych krajach.

Podczas dyskusji uczestniczki posiedzenia omówiły również kwestię roli i obecnej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich w kontekście projektu sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich. Sekretariat Copa-Cogeca wziął udział w konsultacjach społecznych odnośnie kobiet na obszarach wiejskich, odpowiedzi zostały przedstawione podczas posiedzenia Komisji Kobiet.

Sekretariat przedstawił na zakończenie posiedzenia rezultaty ankiety Copa w sprawie ubezpieczeń dla małżonek współpracujących. Komentując wyniki Sekretariat podkreślił potrzebę większego zaangażowania w tego typu działania ze strony organizacji członkowskich.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com