mleko.jpg12 grudnia br. w siedzibie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Mleko”. Uczestnicy spotkania skupili się głównie na następujących tematach: sytuacja rynkowa, prognozy i zarządzanie, instrumenty promocji i przepisy w sprawie informacji o produktach rolnych, informacje związane z nowym prawem zdrowia zwierząt, przepisy wykonawcze na temat obowiązkowego oznakowania pochodzenia mleka i mleka wykorzystywanego jako składnik w produktach mlecznych oraz rewizją funduszu weterynaryjnego oraz informacje na temat odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na szczeblu UE.
 
 
 
Na początku spotkania omówiona została sytuacja rynkowa. Przedstawiciel Irlandii poinformował, że sytuacja rynkowa jest w tym kraju bardzo trudna. Produkcja dramatycznie spadła, o 2% w stosunku do roku ubiegłego. Ceny znacznie wzrosły od sierpnia do 31 centów za litr, natomiast koszty produkcji również są bardzo wysokie. W Wielkiej Brytanii ceny mleka nieco wzrosły, ale marże są bardzo niskie w gospodarstwach mleczarskich; w styczniu ceny powinny wzrosnąć w stosunku do ubiegłego roku, natomiast brakuje zapasów pasz. Produkcja spadła o 7%. W Niemczech produkcja mleka wzrosła o 1% w porównaniu z zeszłym rokiem; ceny masła są stabilne. Wzrastają natomiast koszty produkcji. W Belgii nie ma jeszcze konkretnych danych, ale średnia cena to za litr mleka to 30 centów. Dużym problemem są koszty produkcji, które pozostają bardzo wysokie. Konsumpcja jest dobra. Jeśli chodzi o produkcję, kwoty nie zostały wypełnione, około 3% poniżej kwoty. Na Słowacji średnia cen mleka wyniosła 29,4 centa za litr. Produkcja wzrosła o 2,3 % w porównaniu z zeszłym rokiem. W Czechach, 94 producentów musiało zakończyć produkcję ze względu na zbyt wysokie koszty; a produkcja mleka spadła o 0,8%. W Finlandii, poziom produkcji podobny jest podobny do roku ubiegłego, koszty pasz są bardzo wysokie; ceny kształtują się na poziomie 43, 3 centy za litr.  W Portugalii produkcja jest niższa o 2% w porównaniu z zeszłym rokiem. Nowa ustawa w tym kraju powinna  zapewnić większą równowagę między producentami a dystrybutorami. We Francji, mamy problemy z kosztami produkcji, obserwuje się również konkurencję jeśli chodzi o zboża. Zbiory są dosyć stabilne, ale od lata produkcja znacząco spada. W Austrii, produkcja wzrosła o 4% i był to bardzo dobry rok. Prawdopodobnie kwoty zostaną przekroczone. W ostatnich miesiącach obserwowany jest spadek dostaw. Jeśli chodzi o ceny, kształtują się one na poziomie 32-33 centy za litr. Producenci są pod presją, ponieważ niewielka garstka dystrybutorów dominuje na rynku. We Włoszech,  podobnie jak w innych krajach, mleko średniej jakości sprzedawane jest po 38 centów za litr. Koszty produkcji są bardzo wysokie, co sprawia że trudno jest prowadzić działalność. W Hiszpanii istnieją obawy, że nie uda się zrealizować kwot. Ceny wynoszą 32,3 centy za litr. Konsumpcja spada i Ministerstwo poinformowało, że będzie się starało realizować kampanie promocyjne, aby poprawić poziom  konsumpcji. W Polsce ceny mleka wynoszą 29,59 centów za litr. Niestety liczba producentów mleka cały czas spada, natomiast wzrasta produkcja o prawie 5,5%. Na Łowie, notowany jest wzrost produkcji o prawie 10%, ceny mleka są dość niskie, a koszty produkcji bardzo wysokie. W kolejnych latach prawdopodobnie kwoty mleczne będą przekraczane. Przewodniczący podsumował dyskusję podkreślając, że w większości państw członkowskich mamy do czynienia z wysokimi kosztami produkcji oraz z silną obecnością garstki dystrybutorów. Bardzo ważne jest, aby częściej dostarczać aktualne dane. Dodał on również, że musimy zapewnić, aby dystrybutorzy wzięli odpowiedzialność za ceny oraz musimy przeforsować odpowiednie instrumenty i prowadzić działania lobbingowe.

W kolejnej części spotkania Pani Cynthia Benites z Sekretariatu Copa-Cogeca przedstawiła punkt dotyczący promocji. Poinformowała ona, że w lipcu 2011 r., Komisja Europejska przyjęła Zieloną Księgę, a następnie rozpoczęła się konsultacja publiczna. Wnioski legislacyjne są opóźnione i pojawią prawdopodobnie  w drugim kwartale przyszłego roku. Komisja zdefiniuje również strategie sektorowe.  Bezpośredni kontakt z konsumentami może zwiększyć konsumpcję mleka, musimy nadal pracować nad określeniem instrumentów promocji mleka. Należy również zmienić wizerunek mleka w oczach konsumentów.

Następnie Pan Pasqualle di Rubbo z Sekretariatu przedstawił informacje na temat odporności na środki na szczeblu UE. Pewne działania są obecnie już realizowane. Komisja pracuje nad nadzorem stosowania tych środków na szczeblu krajowym. Ostatnio opublikowano zostało badanie na temat stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w poszczególnych państwach. Raport ten opiera się na informacjach pochodzących z przedsiębiorstw produkujących leki. Komitety Copa-Cogeca wielokrotnie prosiły o zbieranie informacji, szczegółowych informacji i ich zdaniem informacje te powinny być dostarczane przez weterynarzy i przez apteki. W przyszłości pojawia się wnioski ustawodawcze dotyczące zdrowia zwierząt, pojawia się zatem ramy prawne.  Komisja Europejska pracuje również nad przewodnikiem w zakresie odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, jaka jest rola weterynarza, gospodarstwa, itp.

Na koniec przedstawiony został temat dotyczący nowego prawa zdrowia zwierząt oraz rewizji funduszu weterynaryjnego. W 2014r. Komisja Europejska przedstawi nowe wnioski ustawodawcze w zakresie dobrostanu zwierząt; będę one obejmowały wszystkie gatunki zwierzęce. Komisja Europejska przeprowadzi ocenę skutków i otworzy również konsultację społeczną dotyczącą wskaźników w gospodarstwie. Wszystkie działania w zakresie dobrostanu na szczeblu krajowym będą objęte tymi nowymi przepisami.
 
Magdalena Montaigu - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com